Archiv článků

KNIŽNÍ NOVINKA - Striová Miloslava: Děti, které se rodí v srdci

09.06.2013 21:08
„Poněvadž jsme toužili žít jako každá jiná rodina a nemohli jsme mít vlastní děti, tak jsme přijali děti do adopce. Řekli jsme si: ‚Tak a teď jsme jako každá jiná rodina.‘ Mýlili jsme se.“ Knížka vypráví o dětech, které se narodily v srdci svých náhradních rodičů, které si do života přinesly různé...

Seminář - Geny a výchova

03.05.2013 22:14
Otázka genů se skloňuje v náhradní rodinné péči (NRP) ve všech pádech. Náhradní rodiče se táží, zda by se k nim takto chovalo jejich vlastní dítě. Náhradní děti si kladou otázky, zda by takto jednali i jejich biologičtí rodiče. Co hraje prim ve vývoji dítěte výchova či genetická výchova? Co je...

Seminář - Bio-psycho-sociální potřeby dítěte

03.05.2013 22:12
Osobnost člověk se skládá z několika vrstev, nebo chcete-li dimenzí. Tato teorie nám umožňuje vnímat člověka celostně – uceleně. K zdárnému vývoji a rozvoji svých potencionálů potřebuje uspokojit své potřeby. Přednášející: Mgr. Marie Hlušková - sociální pracovnice a náhradní rodič

Seminář - Psychologické a biologické rodičovství

03.05.2013 22:10
U většiny rodičů existuje psychologické i biologické rodičovství společně. Jsou však případy, kdy rodiče přivedou na svět dítě, o které se nestarají, zanedbávají, týrají či ho dokonce zabijí. Tito lidé jsou pouze biologickými.  Na druhé straně jsou lidé, kteří přijímají cizí dítě za své, tehdy...

Seminář - Frustrace a frustrační tolerance

03.05.2013 22:05
Pojem frustrace se vykládá jako „stav, vznikající ze skutečnosti, že jedinec nemohl náležitě uspokojit své potřeby. Jaké jsou následky frustrace? Co je frustrační tolerance a proč je důležitá? To jsou otázky, kterými se tato přednáška zabývá. Přednášející: Mgr. Marie Hlušková - sociální pracovnice...

Seminář - Dilemata náhradní výchovy

03.05.2013 22:00
Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo "dobrá" výchovná instituce? Podle...

Seminář - Varovné příznaky zneužívání OPL

03.05.2013 21:40
Počátek problému – závislosti na drogách, je již ve věku puberty, v období od 12 – 17 let. Cílem přednášky je co nejstručněji a nejpřístupněji upozornit především na prvopočátek problému, který ve stále větší míře postihuje naší společnost, především naší mládež v období jejího dospívání, kdy je...
Záznamy: 201 - 210 ze 226
<< 19 | 20 | 21 | 22 | 23 >>