Seminář - Geny a výchova

03.05.2013 22:14

Otázka genů se skloňuje v náhradní rodinné péči (NRP) ve všech pádech. Náhradní rodiče se táží, zda by se k nim takto chovalo jejich vlastní dítě. Náhradní děti si kladou otázky, zda by takto jednali i jejich biologičtí rodiče. Co hraje prim ve vývoji dítěte výchova či genetická výchova? Co je genotyp a fenotyp? To vše je náplní tohoto semináře.

Přednášející:

Mgr. Marie Hlušková - sociální pracovnice a náhradní rodič