Supervize pěstounů v Paventia z.s.

01.01.2016 07:00

Od ledna 2016 zapsaný spolek Paventia z.s. pořádá supervizní setkání pro pěstouny a to jak pro osoby pečující, tak osoby v evidenci.

Skupina se bude scházet pravidelně prostorách Paventia z.s. Supervizní skupinu povede vždy

Mgr. Bohdana Břízová Ph.D.,

 

Cílem supervize je posílit osobnostní rozvoj pěstounů a poskytnout prostor pro jejich sebereflexi.

Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu. Původně byla běžnou součástí poradenství, psychoterapie a sociální práce. V posledních letech je stále více žádána a oceňována i v dalších oblastech práce s lidmi – pomáhajících profesích, medicíně, školství, výchově, managementu, pracovních týmech, organizacích……atd. Slovo supervize může vyvolávat představu jakési vyšší kontroly, hodnocení. Supervizor má však být průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Supervize může být zaměřena na prohloubení prožívání, lepší porozumění dané situaci, uvolnění tvořivého myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Současně může být supervize také modelem učení. Cílem supervize tak může být vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření.