Publikační činnost

Ontogenická psychologie, 260 stran, ISBN - 978-80-87994-43-6 (rok 2015)
Vzdělávání v rámci zvyšování odborných kompetencí osob pečujících a v evidenci 2016, 278 stran, ISBN - 978-80-87994-91-7
Vzdělávání v rámci zvyšování odborných kompetencí osob pečujících a v evidenci 2017, 432 stran, ISBN - 978-80-7568-031-0

1st. International medical conference - pre-hepatic portal hypertenze - Meso-Rex-Bypass, 2018, 32 stran, ISBN-978-80-7339-339-7.