Povinné vzdělávání pěstounů

Dle závazného normativu, novely o Sociálně právní ochraně dětí, má pěstoun povinnost zvyšovat své odborné znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v rozsahu minimálně 24 hodin v období 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Rádi bychom vytvořili efektivní vzdělávání dle potřeb pěstounů. Z tohoto důvodu prosím vyplňte dotazník školení pěstounů, ve kterém si sami určíte oblasti Vašeho školení.

 

Podrobné informace o školení: termíny, program apod. budeme průběžně aktualizovat na základě Vašich požadavků a zveřejňovat na těchto stránkách. 

Nabídka vzdělávacích seminářů

Seminář - Psychologické a biologické rodičovství

03.05.2013 22:10
U většiny rodičů existuje psychologické i biologické rodičovství společně. Jsou však případy, kdy rodiče přivedou na svět dítě, o které se nestarají, zanedbávají, týrají či ho dokonce zabijí. Tito lidé jsou pouze biologickými.  Na druhé straně jsou lidé, kteří přijímají cizí dítě za své, tehdy...

Seminář - Frustrace a frustrační tolerance

03.05.2013 22:05
Pojem frustrace se vykládá jako „stav, vznikající ze skutečnosti, že jedinec nemohl náležitě uspokojit své potřeby. Jaké jsou následky frustrace? Co je frustrační tolerance a proč je důležitá? To jsou otázky, kterými se tato přednáška zabývá. Přednášející: Mgr. Marie Hlušková - sociální pracovnice...

Seminář - Dilemata náhradní výchovy

03.05.2013 22:00
Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo "dobrá" výchovná instituce? Podle...

Seminář - Varovné příznaky zneužívání OPL

03.05.2013 21:40
Počátek problému – závislosti na drogách, je již ve věku puberty, v období od 12 – 17 let. Cílem přednášky je co nejstručněji a nejpřístupněji upozornit především na prvopočátek problému, který ve stále větší míře postihuje naší společnost, především naší mládež v období jejího dospívání, kdy je...

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY

20.03.2013 11:43
  POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY   Občanské sdružení Paventia o.s. Vás zve na seminář v rámci odborného vzdělávání pro náhradní rodiče – pěstouny. Seminář se koná dne 26. dubna 2012 v zasedací místnosti ve 3. patře budovy městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici čp....

Seminář "Jak uspořádat případovou konferenci"

06.02.2013 09:10
Občanské sdružení Paventia o.s. nabízí zájemcům seminář: „Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti“  Případová konference je nástroj na vytváření podpůrné sítě, která dítě v ohrožení s jistotou zachytí a opět je navrátí do bezpečí. V rámci případové konference pracují...
<< 1 | 2

Pokud si vyberete seminář, vyplňte následující formulář. Náš pracovník se s Vámi zkontaktuje prostřednictvím e-mailu a sdělí Vám podrobné informace o semináři: termíny, program apod.

Přihlášení na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: