Paventia z.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Naše organizace podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti

Cíle Paventia z.s.

  • Podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti,

  • zajišťovat doprovázení náhradních rodin,

  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti oblasti náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů,

  • přispívání k snížení incidence sociálně patologických jevů ve společnosti,

  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti oblasti náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a úrazů dětí a mladistvých,

  • propagace a prosazování principů občanské společnosti,

  • spolupráce s neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy v příbuzných oborech.

Zajímavosti o NRP

Supervize pěstounů v Paventia z.s.

01.01.2016 07:00
Od ledna 2016 zapsaný spolek Paventia z.s. pořádá supervizní setkání pro pěstouny a to jak pro osoby pečující, tak osoby v evidenci. Skupina se bude scházet pravidelně prostorách Paventia z.s. Supervizní skupinu povede vždy Mgr. Bohdana Břízová Ph.D.,   Cílem supervize je posílit...

UNICEF v TV - ČT2

28.03.2015 17:50
UNICEF na televizní obrazovce Sledujte na ČT2 dva unikátní dokumenty: „Zapomenuté děti“ – skutečné příběhy dětí v sobotu 28. března od 17:50   „Malý mnich“ – pohled na dětství za zdmi buddhistických klášterů v sobotu 4. dubna od 18:15

Jak se vaří rodina

04.02.2015 14:55
Dokumentární film o pěstounské péči vznikl v rámci projektu Zn. Náhradní rodič, financovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00268. Více informací na www.nahradnirodic.cz
1 | 2 | 3 >>

 

 

 

 

Náš partner

Reznicek & Co.

Registrace nového uživatele

Nabídka vzdělávacích seminářů

Terapeuticko - vzdělávací pobyt Porto Santa Margherita Itálie

10.03.2014 17:35
Anotace Oblast speciální pedagogiky – zpracováno dle Mgr. Věry Lorencové   Vliv rodiny na socializaci dítěte Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se...

Přednáška PREVENCE DĚTSKÝCH ÚRAZŮ s Mgr. et Mgr. MICHAELOU LAVIČKOVOU, Ph.D.

04.03.2014 16:06
Prevence úrazů dětí Úrazy mají na svědomí až 300 dětských životů ročně a vedou tak k mnoha zbytečným úmrtím dětí. Bohužel příčiny úrazů nebývají náhodné. Většině z nich předchází celá řada...

Školení pěstounů biologické a psychologické rodičovství dne 16.11.2013

15.11.2013 12:21
Školení pěstounů biologické a psychologické rodičovství dne 16.11.2013 U většiny rodičů existuje psychologické i biologické rodičovství společně. Jsou však případy, kdy rodiče...

Školení pěstounů omamné a psychotropní látky (OPL) dne 30.10.2013

27.10.2013 16:37
Dne 30.10.2013 se uskuteční od 14:00 školení pěstounů a poručníků v prostorách Městské galerie Český Krumlov (Horní 155, Český Krumlov). Počátek problému – závislosti na drogách, je již ve...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

J&T - hledáme rodiče.cz

Kampaň Hledáme rodiče

05.10.2016 09:48
Kampaň Nadačního fondu J&T "Hledáme rodiče"

Budte na internetu v bezpečí. 

O nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. 

https://www.seznamsebezpecne.cz