1st. INTERNATIONAL MEDICAL CONFERENCE ČESKÝ KRUMLOV

portal hypertension – Meso-Rex Bypass

 

Paventia z.s. dne 06.04.2018 od 09:00 hodin v  HOTELU BELLEVUE Český Krumlov pořádá pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, Hejtmanka Jihočeského kraje, za podpory finančních prostředků Jihočeského kraje a dále pod záštitou Andrea Marchione, Honorální konzul České Republiky v Palermu, Sicily ve spolupráci s ISMETT, Via Ernesto Tricomi, Palermo, Italy, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, NRP Support s.r.o., Vydavatelství MCU s.r.o., KERANOS s.r.o., a Hala Bala Boutique  Mezinárodní lékařskou konferenci, tématicky zaměřenou na Prehepatální portální hypertenzi a MESO-REX BYPASS.

 

Léčbu portální hypertenze nelze oddělit od léčby primárního onemocnění na straně jedné, na straně druhé má léčba portální hypertenze přímou souvislost s léčbou komplikací - nejčastěji s krvácením do horní části trávicího ústrojí z jícnových varixů. Pokud je primární příčinou kavernózní transformace v. P, je v České republice dostupná pouze paliativní léčba, která se zde soustřeďuje na sekundární prevenci komplikací, což spočívá v gastroskopii 1x ročně a případné ošetření jícnových varixů. To ovšem s sebou nese opakované celkové anestezie. Mortalita prvního krvácení je vcelku nízká, ale vzrůstá s opakováním. Je velice pravděpodobné, že u dítěte bude docházet ke komplikacím, kterým může být zabráněno úspěšnou operací MRB. Navíc je nutné si uvědomit, že paliativní léčba nezlepšuje kvalitu života, která je onemocněním závažně ovlivněna, přičemž kauzální léčba Meso-Rex Bypass navrátí dítě do plného zdraví a tím je zachována i kvalita života. Přímou revaskularizací portálního řečiště lze dosáhnout vložením vaskulárního štěpu mezi SMV a Rex recessus (systém levé portální žíly). Ve studii uveřejněné Pediatr Transplant. 2013 Feb;17(1):19-26. doi: 10.1111/j.1399-3046.2012.01784.x. Epub 2012 Sep 4. se uvádí: „Celkem bylo analyzováno 51 případů. Při 96% celkové míře přežití pacienta a 100% dlouhodobé průchodnosti při použití IJV pro bypass dosahuje MRB velmi úspěšnou fyziologickou léčbu chronické portální hypertenze a obnovuje tok portálu do jater.“ Tato operace řeší primární příčinu portální hypertense, tedy za předpokladu úspěšného provedení lze předpokládat plné obnovení průtoku krve a tím snížení portálního tlaku, které následně povede k odstranění městnání krve v slezině a snížení tlaku krve na zažívací trakt. To by mělo mít za následek normalizaci velikosti sleziny a nedocházelo by k rozvoji jícnových varixů a vnitřních hemeroidů viz. dokument MesoRex_guidelines_Hepatology. Nutno dodat, že velmi častou komplikací je multiorgánové selhání s následnými multiorgánovými transplantacemi. Tomuto tématu se bude ve svém příspěvku věnovat MUDr. Pavel Piler.


V ČR se při chronické portální hypertenzi využívá pouze tzv. TIPS, ovšem ne u dětí s chronickou trombózou portální žíly, která není indikací pro TIPS (viz. dokument TIPS u dětí). V České republice tato léčba není dostupná, nicméně pracoviště ISMETT potažmo osoba Prof. Jean Claude H.  De Ville De Goyet má z touto operací dlouholeté zkušenosti, které se počítají na desítky let a je jí oprávněn provádět. V listopadu 2017 v Palermu v ISMETT úspěšně operoval prvního českého pacienta s touto diagnózou. Dívka 6 let, u které byla rozvinutá portální hypertense spolu s výskytem extrémní splenomegalie, trombocitopenie, kolagulopatie a jícnových varixů, včetně počínající cholestázi. Nyní její stav je stabilní, průtok játry je obnoven a krevní obraz je v širší normě. Cílem mezinárodní lékařské konference je seznámit české lékaře a zejména pak posudkové lékaře ze zdravotních pojišťoven o této metodě a možnosti širší spolupráce s pracovištěm ISMETT, případně zavedení metody MESO-REX BYPASS v ČR jako kauzální léčbu.

 

Aktivní účastníci konference:

Prof. Jean Claude H. De Ville De Goyet – indikace a načasování Meso-Rex Bypass, Dott. Maurizio Di Fresco – mezinárodní pacienti v ISMETT, komplexní přístup , MUDr. Pavel Piler – kombinované transplantace v CKTCH, MUDr. Jitka Lukáčová – dítě s kavernomem v.P v péči praktického lékaře, MUDr. Štěpán Šembera - portální hypertenze pohledem gastroenterologa, Mgr. et. Mgr. Michaela Lavičková PhD., - zahraniční léčba z pohledu zdravotní pojišťovny, Mgr. Marie Hlušková – psychosociální dopady kavernomu V.Portae.

 

Jednací jazyk – čeština, italština, angličtina (bude zajištěn simultánní překlad – Markéta Pernicová)

 

Začátek programu: pátek 06.04.2018 v 09:00 hodin, předpokládaný konec programu: 06.04.2018 v 17:00 hodin.

 

V případě zájmu účasti nás prosím kontaktujte na e-mailu: hluskova@paventia.cz nebo telefonu +420 104 136, adresa Latrán 55, 381 01 Český Krumlov, Paventia z.s., kontaktní osoba Mgr.Marie Hlušková.

 

Konference se koná za finanční podpory níže uvedených partnerů.

 

Partneři konference:

 

 

 

 

                                                                                                               

Václav Kopáček, Ing. Roman Pernica, Věra Robotková, Vladimír Pernica, Marek Šimon

Vstup na konferenci je volný – v případě, že se rozhodnete konferenci finančně podpořit, kontaktujte nás prosím na e-mail: o.hlusko@paventia.cz

 

Darovací smlouva ke stažení zde: darovaci smlouva Paventia.doc (31 kB)

 

Děkujeme všem, kteří již přispěli.