Jak nám můžete pomoci

Jménem našeho zapsaného spolku bych Vás chtěla oslovit a touto cestou požádat o pomoc formou finančního nebo materiálního daru. Všechny případné dary budou sloužit výhradně k podpoře pěstounských rodin a ohrožených dětí. Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme a nabízíme umístěni Vaši reklamy na oficiálních webových stránkách. 

Věříme, že s Vaší materiální i finanční podporou se nám společně podaří pro pěstounské rodiny připravit zajímavé kulturní akce, setkání, výlety do přírody, rehabilitační kurzy, přednášky z oblasti sociální, zdravotní a právní, vzdělávací kurzy, sportovní akce a další.

 


Za projevenou důvěru a pomoc Vám děkujeme.
 

                                                                                                              Mgr. Marie Hlušková

                                                                                                              Paventia z.s

                                                                                                              IČ : 01350048

                                                                                                              číslo účtu    : 7430920001/5500

 

Věděli jste, že dar lze odečíst od základu daně:

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.