Cílem projektu je nastavení využití nové metody terapeutické hry pro zlepšení fungování systému péče o ohrožené děti a rodiny v problémové oblasti umisťování dítěte do náhradní rodinné nebo ústavní péče. Bude připravena 1x metodika práce s metodou terapeutické hry včetně hry, metodika bude podpořena pilotním ověřením nastavených principů. Metoda bude představena formou kontaktních setkání s 252 pracovníky v sociálních službách v oblasti péče o dítě a rodinu.Projekt

 

NOVÁ METODA 

TERAPEUTICKÉ HRY -

PODPORA ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ

ŽIVOTNÍ SITUACE DÍTĚTE

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003855

je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
 

 

Projekt
NOVÁ METODA
TERAPEUTICKÉ HRY -
PODPORA ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ
ŽIVOTNÍ SITUACE DÍTĚTE
je spolufinancován Evropskou unií.
Pokud se rozhodnete pro využití terapeutické hry, je potřeba kontaktovat koordinátora, který připraví dítěti jeho profil, k tomu bude potřebovat jméno a příjmení dítěte a jeho email.
Každý uživatel – dítě dostane své přihlašovací údaje ( jméno a heslo).
Uživatel se přihlásí obdobně jako se přihlašuje do emailu, na webových stránkách https://lulu.netventic.net/login
Uživateli jsou k dispozici i diskuze, kde může pokládat otázky.
Koordinátor na kartě dítěte vidí jaké časové úseky v jaké části terapeutické hry dítě strávilo a jak si vedlo v kvízu.
Pokud je třeba může uživatel vyplněnou knihu života poslat koordinátorovi přes stránku minulost – zadání a koordinátor knihu vytiskne a sešije kroužkovou vazbou.

Pokud se rozhodnete pro využití terapeutické hry, je potřeba kontaktovat koordinátora, který připraví dítěti jeho profil, k tomu bude potřebovat jméno a příjmení dítěte a jeho email.

Každý uživatel – dítě dostane své přihlašovací údaje ( jméno a heslo).

Uživatel se přihlásí obdobně jako se přihlašuje do emailu, na webových stránkách https://lulu.netventic.net/login 

Uživateli jsou k dispozici i diskuze, kde může pokládat otázky.

Koordinátor na kartě dítěte vidí jaké časové úseky v jaké části terapeutické hry dítě strávilo a jak si vedlo v kvízu.

Pokud je třeba může uživatel vyplněnou knihu života poslat koordinátorovi přes stránku minulost – zadání a koordinátor knihu vytiskne a sešije kroužkovou vazbou.

Podrobné informace naleznete v metodice, která je volně dostupná zde.