Cílem projektu je nastavení využití nové metody terapeutické hry pro zlepšení fungování systému péče o ohrožené děti a rodiny v problémové oblasti umisťování dítěte do náhradní rodinné nebo ústavní péče. Bude připravena 1x metodika práce s metodou terapeutické hry včetně hry, metodika bude podpořena pilotním ověřením nastavených principů. Metoda bude představena formou kontaktních setkání s 252 pracovníky v sociálních službách v oblasti péče o dítě a rodinu.Projekt

 

NOVÁ METODA 

TERAPEUTICKÉ HRY -

PODPORA ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ

ŽIVOTNÍ SITUACE DÍTĚTE

Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003855

je spolufinancován Evropskou unií.

 
 
 

 

Projekt
NOVÁ METODA
TERAPEUTICKÉ HRY -
PODPORA ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÉ
ŽIVOTNÍ SITUACE DÍTĚTE
je spolufinancován Evropskou unií.