Dětská skupina Paventia - Duhová Paventia

Název projektu: Dětská skupina Paventia

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014138

prioritní osa OPZ: 1.2.Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci,
je financovaný za pomoci Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost.

 


 

Popis projektu

Adresa místa provozu zařízení péče o děti:  Latrán 55, 38101 Český Krumlov

Kapacita zařízení péče o děti: 10

Typ zařízení péče o děti předškolního věku: Dětská skupina dle zákona č. 247/2014 Sb.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost

Cílová skupina: Rodiče s dětmi

 
 
 
 

Stránky se postupně upravují - v případě dotazů nás kontaktujte na tel.č. 777 104 136 nebo 776 177 768

Elektronická evidence Dětské skupiny

 
 
přihlašovací údaje předá pověřená osoba z DS.