Ceník Dětské skupiny Duhová Paventia  - platný od 01.07.2019 *)

 

Ceník hlídání v DS Duhová Paventia za měsíc v Kč

 

Polodenní
7.00 – 13:00 hod

Celodenní
7.00 – 16.00 hod

 

5 dnů v týdnu

2400,-

3200,-

 

4 dny v týdnu (16 vstupů)

1900,-

2700,-

 

3 dny v týdnu (12 vstupů)

1500,-

2200,-

 

2 dny v týdnu (8 vstupů)

940,-

1400,-

 

1 den v týdnu (4 vstupy)

500,-

800,-

 

 

Hodinová permanentka - možné zakoupit pouze na dobu adaptace

Hodinová permanentka - 10 hodin

1.200,-

 

Ceny hlídání jsou uvedeny bez stravování.

Stravování v DS

Dopolední svačina

15,-

Oběd

35,-

Odpolední svačina

15,-

 

Platnost zakoupených permanentek

Permanentka 10 hodin

Platnost 2 měsíce od vydání

Hodinové permanentky je možné čerpat pouze po dobu zvykacího režimu dítěte.

 

Krátkodobé hlídání: 120,-Kč – 1 hodina

 

Důležité informace:

 • Provozní doba DS je:  Po - Pá 7.00 - 16.00 hod.
 • Platba za hlídání je možná bezhotovostní platbou na účet: 123-2536590247/0100 Komerční banka a.s., nebo v hotovosti proti řádně vyplněnému dokladu.
 • Varibilní symbol platby - přidělený kód platby.
 • Platba za hlídání je splatná vždy k 30. dni předcházejícího měsíce, nejpozději v den nástupu dítěte do DS. Platba za hlídání je splatná převodem na účet nebo v hotovosti.
 • V případě nepřítomnosti z jiného než zdravotního důvodu je nutné nahlásit nepřítomnost dítěte alespoň 2 dny předem.
 • Pokud si rodiče nestihnou vyzvednout dítě v domluvený čas, je nutné zavolat tuto informaci na tel. 774 405 987 nebo 776 177 768 a nahlásit pozdější vyzvednutí dítěte.
 • Při zpoždění vyzvednutí dítěte o více jak 15 min bude účtována cena za hodinové hlídání za každou započatou hodinu (120,-Kč). V případě pozdního vyzvednutí dítěte po 17.00 hod bude účtována cena 300,- za každou započatou hodinu.
 • Děti budou vydávány pouze dospělým, kteří jsou rodiči nebo zákonnými zástupci uvedenými v přihlášce.
 • Po podpisu závazné přihlášky a uhrazení rezervačního poplatku 1.500 Kč je místo v DS Duhová Paventia závazně rezervováno. Při nástupu dítěte do DS bude rezervační poplatek odečten z 1. platby za hlídání, v opačném případě poplatek propadá. Poplatek za hlídání je nevratný.
 • Ukončení docházky ze strany rodičů je možné po písemném zaslání výpovědi na duhova@paventia.cz. Výpovědní doba je 1 měsíc a je počítána vždy od posledního dne měsíce, v němž byla výpověď podána. V případě, že bude docházka ukončena dříve, bude účtována plná cena docházky dle smlouvy. V případě ukončení docházky ze zdravotních důvodů bude požadováno potvrzení lékaře a bude účtováno 50% z ceny za hlídání.
 • V případě ukončení docházky ze strany provozovatele je výpovědní doba 1 měsíc od doručení ukončení. V případě ukončení smlouvy z důvodu neuhrazení platby za hlídání bude smlouva ukončena ihned a bude účtováno 1 měsíční platba za hlídání a dlužná částka.
 • Část provozních nákladů dětské skupiny je hrazena z prostředků ESF.
 
 
 

Za co platíte:

Finance za hlídání jsou použity na:

 • provozní náklady (nájem prostorů, elektřina, voda, topení, svoz odpadu, opravy a provoz Dětské skupiny)
 • vybavení DS, hračky pro děti, didaktické pomůcky, stavebnice, herní prvky, skládačky, sportovní pomůcky, hudební nástroje, výtvarný materiál (pastelky, fixy, barvy, lepidla, papíry, modelína, dekorativní materiál, textil aj.)
 • personální náklady (mzdy personálu, pedagogičtí pracovníci, pomocný personál, účetní)
 • prádelna a prací prostředky (přikrývky, polštáře, plyšové hračky, ručníky)
 • čistící a hygienické prostředky
 • úklid DS
 • pitný režim dětí
 • část provozních nákladů dětské skupiny je hrazena z prostředků ESF.