informace o konferenci

1st. INTERNATIONAL MEDICAL CONFERENCE ČESKÝ KRUMLOV

portal hypertension – Meso-Rex Bypass

 

 

Místo konání:           

Konferenční sál Hotelu BELLEVUE Český Krumlov

Datum konání:

pátek 6. dubna 2018

Jednací jazyk:

čeština, italština, angličtina (bude zajištěn simultánní překlad)

Omezení:

Počet aktivních účastníků je limitován.

 

Podmínky aktivní účasti:

  • prezentace vlastní práce, příp. práce kolektivu s dominantním osobním podílem přednášejícího (musí být schopen obhajoby práce v diskusi)

 

Termín pro nominace:

28.02.2018 - jména a e-mailové adresy pošlete co nejdříve na adresu: o.hlusko@paventia.cz

Začátek programu:

06.04.2018  v 09:00 hodin

 


Upozornění: Účastník zasláním své práce a potvrzením účasti na konferenci dává souhlas organizátorovi ke zveřejnění jeho práce na webu Paventia z.s. (v online verzi Sborníku) a v tištěné podobě Sborníku. Online verze Sborníku bude na webu Paventia z.s. vyvěšena nejpozději dva dny před začátkem konference. Žádostem o vyjmutí práce nebude vyhověno.

 

 

PROGRAM
SBORNÍK
FOTOGRAFIE
 

 

Informace pro aktivní účastníky:      

 

Délka jedné prezentace je maximálně 30 min. Poté následuje 10 minut diskuse.

  • Prezentace v programu Power Point musí být doručena organizátorům nejpozději jednu hodinu před zahájením konference. 
  • Pro vydání sborníku (barevný tisk) je požadováno stručné sdělení (nikoli pouhé shrnutí). Podmínky znění sdělení naleznete zde: Instrukce pro autory.
  • Termín pro doručení sdělení je nejpozději 18.03.2018 na adresu hluskova@paventia.cz
  • Organizátor hradí náklady spojené s dopravou (letenky zahraničním účastníkům, jízdenky veřejných hromadných prostředků), se stravováním a ubytováním jen aktivním účastníkům konference.

 

Informace pro ostatní účastníky: 

  • Ostatní účastníci se mohou konference zúčastnit, vstup je volný, omezený jen kapacitou jednacího sálu (max. 50 osob).
  • Případné náklady na ubytování, stravování a dopravu si každý účastník hradí sám.
  • Pro přihlášené účastníky do 18.03.2018 zajištěn v místě konání oběd (max. 50 osob).
  • Přihlášení na e-mail: hluskova@paventia.cz nebo telefonicky na +420 777 104 136.
  • Na téže adrese a ve stejném termínu je možné požádat o pomoc při zajištění ubytování v Českém Krumlově na dobu trvání konference.                       

 

Kontakt: 
Mgr. Marie Hlušková
Paventia z.s.
Latrán 55, 381 01 Český Krumlov
tel.:  +420 777 104 136
E-mail: hluskova@paventia.cz