1st. International Medical Conference

Český Krumlov

April 06, 2018

Instructions for authors:

 • A brief communication, rather than summary, is required. The communications will be issued in a form of a publication. It will be printed in colored

 • The text (in English) should meet the following format: Title, Author’s full name and degree, mail address, Department & Institution – see Example 1

 • Introduction. Aims

 • Methods (in detail)

 • Results (may include up to 6 tables/graphs/pictures)

 • Discussion

 • Conclusions

 • Summary

 • References (up to 15)  - see Example 2

The total length of the communication (excluding Head, Summary, and References) should not exceed 1000 words.

 

Technical instructions:

Title in block - letters (size 12)

Text – size 10, single – spaced

Letter type: Times New Roman

Text only black and white priting, tables/graphs/pictures – can will be in colored

 

For on-line submission of the communication use the address: o.hlusko@paventia.cz

Deadline for submission is 18.03.2018

 

Please note that by submitting your abstract and attending the conference you are

giving permission to the organizer to publish your abstract on the Paventia’s website and in the Conference Book.

___________________________________________________________________________

Example 1.

The psychosocial impacts of V. portae cavern

Mgr. Marie Hlušková

e-mail: hluskova@paventia.cz

Paventia z.s., Therapeutic - Education Center, Chair of the association

Co-authors: M.Hlušková, O.Hluško, D. Cimlová

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Example 2.

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Children, family and stress. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

1st. International Medical Conference

Český Krumlov

April 06, 2018

 

Pokyny pro autory:

 • Je požadováno stručné sdělení, nikoli pouhý souhrn. Sdělení bude vydáno ve formě předané publikace. Bude vytištěno barevně.
 • Text (v angličtině) by měl splňovat tento formát: titul, autorovo celé jméno, e-mailová adresa, instituce a oddělení působiště – viz. příklad č. 1
 • Úvod, cíle,
 • Metody – podrobně
 • Výsledky (mohou obsahovat až 6 tabulek/grafů/ obrázků
 • Diskuse
 • Závěr
 • Souhrn
 • Odkazy (až 15) -  viz. příklad č. 2

Celková délka sdělení (bez hlavičky, shrnutí a odkazů) by neměla překročit 1000 slov.

 

Technické pokyny:

Název bloku – písmena velikosti 12

Text + písmena velikosti 10, jednoduché řádkování

Typ písma: Times New Roman

Text černobílý, tabulky, grafy, obrázky mohou být barevné.

 

Pro podání sdělení použijte adresu: o.hlusko@paventia.cz

Termín pro podání je do 18.03.2018.

 

Vezměte prosím na vědomí, že odesláním abstraktu (sdělení) a účastí na konferenci dáváte organizátorovi konference souhlas ke zveřejnění Vaší práce na webu Paventia z.s. a v tištěné verzi ve sborníku. 

___________________________________________________________________________

Příklad č. 1 :

Psychosociální dopady kavernomu V. portae

Mgr. Marie Hlušková

e-mail: hluskova@paventia.cz

Paventia z.s., Terapeuticko – vzdělávací centrum, předsedkyně spolku

Kolektiv autorů: M.Hlušková, O.Hluško, D. Cimlová

___________________________________________________________________________

Příklad č. 2 :

 

MATĚJČEK, Z.; DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994. 214 s. ISBN 80-85824-06-X

___________________________________________________________________________

 

instrukce pro autory.pdf (153592)