Letní škola - příměstský tábor Paventia

23.06.2021 16:55

Cílem projektu je propojit formální a neformální vzdělávání. Rozvíjet potenciál dětí, včetně navození pracovních a studijních návyků, probudit zájem o vědění a socializaci dětí. Nedílnou součástí letní školy, budou exkurze, výlety a pohybové aktivity dětí. Dílčím cílem projektu je zajistit pomoc rodičům v rámci zajištění péče o nezletilé děti po dobu letních prázdnin a smysluplným trávením volného času zajistit prevenci sociálně patologických jevů, dětem nabídnou bezpečné a podmětné prostředí. Letní škola je určena žákům prvního stupně ZŠ a v případě zájmu bude otevřena i pro žáky druhého stupně.

 

V každé skupině bude 15 dětí na 4 pracovníky. V rámci letní školy se studenti učitelských oborů budou podílet na výuce a zajištění dozoru v rámci letní školy. Pracovníci – studenti budou vedeni, zkušeným pedagogem, který bude plnit jak funkci koordinátora, tak supervizora. Skupinky se budou měnit po 5 denních turnusech, děti se mohou účastni jednoho i více turnusů.

 

Letní škola bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 8:30 – 16:30. Během dne bude pro děti připraveno stravování (svačina – oběd – svačina) a pitný režim.

 

Docházka včetně stravy je pro účastníky zcela zdarma.

 

Termíny:

Turnus I.                     5.7.2021  – 9.7.2021- ukončeno

Turnus II.                   12.7. 2021 – 16.7.2021 - probíhá - obsazeno

Turnus III.                  19.7. 2021 – 23.7.2021 - obsazeno

Turnus IV.                  26.7.2021  – 30.7.2021 - obsazeno

Turnus V.                   2.8. 2021  – 6.8.2021 - obsazeno

Turnus VI.                  9.8. 2021 - 13.8. 2021 - obsazeno

Turnus VII.                16.8.2021 – 20.8.2021 - obsazeno

Turnus VIII.               23.8.2021 -27.8.2021 - obsazeno

 

Dítě může absolvovat libovolný počet turnusů.

Bližší informace a přihlášky prosím směřujte na hluskova@gmail.com tel:+420 777 104 136

 

Závazná přihláška - Letní škola - přihlášky.pdf 

U přihlášek zaslaných e-mailem bude rozhodující datum a čas přijetí.

 

Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.