My Backpack

15.02.2018 13:58

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do nové rodiny a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přechodu dítěte.

Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Díky metodě My Backpack mohou děti o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči.

Samo dítě vytváří svůj vlastní příběh, mluví o svých pocitech. Metoda má jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém, tzn. dítě vypráví svůj příběh prostřednictvím káčátka, vypráví to za něj a ne za sebe.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přechodu z původní do nové rodiny prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

 

Vyškolený sociálnáí pracovník: Bc. Daniela Cimlová, DiS.,