Seminář - Bio-psycho-sociální potřeby dítěte

03.05.2013 22:12

Osobnost člověk se skládá z několika vrstev, nebo chcete-li dimenzí. Tato teorie nám umožňuje vnímat člověka celostně – uceleně. K zdárnému vývoji a rozvoji svých potencionálů potřebuje uspokojit své potřeby.

Přednášející:

Mgr. Marie Hlušková - sociální pracovnice a náhradní rodič