Seminář - Dilemata náhradní výchovy

03.05.2013 22:00

Téma opuštěných dětí a jejich přijímání do náhradních rodin je předmětem zájmu široké veřejnosti i státních orgánů. V souvislosti s touto problematikou se objevuje řada otázek, na které často nelze jednoznačně odpovědět. Je pro dítě lepší "špatná" rodina, nebo "dobrá" výchovná instituce? Podle kterých kritérií vybírat rodiče pro konkrétní dítě? Jaká by měla být náhradní péče pro děti s postižením?

poznámka: Teorie vs. Praxe na podkladu práce PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.

 

Přednášející:

Mgr. Marie  Hlušková - sociální pracovník a náhradní rodič