Seminář "Jak uspořádat případovou konferenci"

06.02.2013 09:10

Občanské sdružení Paventia o.s. nabízí zájemcům seminář: „Jak uspořádat případovou konferenci v oblasti péče o ohrožené děti“  Případová konference je nástroj na vytváření podpůrné sítě, která dítě v ohrožení s jistotou zachytí a opět je navrátí do bezpečí. V rámci případové konference pracují současně: klient (zákonní zástupci dítěte, dítě – pokud je to možné) i odborníci a společně vytvářejí individuální plán pomoci rodině. Základem individuálního plánování pomocí případových konferencí je multidisciplinární přístup.

 Případová konference umožňuje zejména:

 • rychle reagovat na vzniklou situaci
 • vytvářet a zpevňovat podpůrnou síť pro klienta
 • společně hledat vhodná a přijatelná řešení klientovy situace
 • rozdělit zodpovědnost mezi zainteresované subjekty
 • vyhnout se vlastní izolovanosti
 • aktivovat potřebnou pomoc a koordinovat péči

 Cílem semináře je podat jednoduchý návod, malá doporučení a inspiraci pro Vaši vlastní cestu při realizování případových konferencí.  Zkušení lektoři vycházejí z konkrétní praxe, z realizace více než 8O případových konferencí napříč problematikou sociálně-právní ochrany dětí na mnoha pracovištích OSPOD ve Středočeském kraji a mnoha dalších krajích České republiky. Dále vychází z metodiky, kterou spoluvytvořili pro MPSV a především pro všechna pracoviště OSPOD v celé České republice. Tato metoda je aplikovatelná při práci s mnoha cílovými skupinami (ohrožené děti a rodiny, děti přicházející do/odcházející z ústavní výchovy, náhradní rodiny atd.). 

Seminář je určen zejména:

 • náhradním rodičům
 • sociálním pracovníkům orgánů SPOD
 • pracovníkům neziskových organizací
 • pracovníkům dětských domovů a výchovných ústavů
 • pracovníkům ministerstev a krajských úřadů
 • soudcům a jejich spolupracovníkům
 • dalším odborníkům, kteří se zabývají ohroženými dětmi, zejména náhradní rodinnou péčí

Seminář realizují dvě lektorky v celkové délce 6 hodin (přestávka cca 30 minut). Seminář se skládá z teoretické části - úvod do metodiky individuálního plánování pomocí případových konferencí a prezentace praktických zkušeností. Druhá část je věnována praktickému nácviku, při kterém si mohou účastníci vyzkoušet individuální plánovaní pomocí případových konferencí v rámci skupinové práce. Vzhledem k tomu, že při semináři se využívají především metody zážitkové pedagogiky, je maximální počet účastníků jednoho semináře 15 osob. Cena semináře Jak zorganizovat případovou konferenci je 1 420,-Kč na osobu. Seminář je možné uhradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Doba realizace semináře je březen 2013 v Českém Krumlově a v případě zájimu i v Českých Budějovicích. Bližší informace Vám rádi poskytneme osobně prostřednictvím emailu: info@paventia.cz nebo na telefonu +420777104136.

 Mgr. Marie Hlušková v.r

 předseda Paventia o.s.