Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji

31.03.2021 20:46

V České republice působí několik desítek neziskových organizací, které se věnují doprovázení pěstounských rodin ve smyslu paragrafu 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Nejčastěji se jedná o nestátní neziskové organizace (NNO) (s výjimkou orgánů soc. právní ochrany dětí, které o sobě mohou rovněž pěstounské rodiny doprovázet).

Tyto organizace uzavírají s pěstouny Dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstouni mají právo zvolit si doprovázející organizaci, s níž tuto dohodu uzavřou, dohodu mohou také bez udání důvodu ukončit a vybrat si novou doprovázející organizaci. Dosud v ČR není metodicky upraven postup pro efektivní přechod rodiny od jedné doprovázející organizace ke druhé, byť se tyto výměny v praxi nezřídka objevují.

Dohody o výkonu pěstounské péče přitom upravují jak práva pěstounů (výpomoc, odborná podpora, odlehčovací služby), tak i jejich povinnosti (vzdělávání, zajištění kontaktu s rodiči), upravují pravidla spolupráce s klíčovým pracovníkem apod.

Doprovázející organizace mají povinnost jedenkrát za šest měsíců informovat místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) o naplňování dohody a spolupráci s pěstouny. Zákon přesně nestanoví rozsah poskytovaných informací, naše zkušenosti ukazují, že sami pracovníci tápou ohledně relevance poskytovaných informací. Metodiky krajů se v tomto ohledu liší, stejně jako vyhodnocování zpráv pracovníky místně příslušných OSPOD.

Efektivní spolupráce triády pěstouni (a biologická rodina dítěte) - doprovázející organizace - OSPOD je nezbytným předpokladem pro efektivní a bezpečný výkon náhradní rodinné péče, v níž budou efektivně zabezpečena práva pěstounů, stejně jako kontrola dodržování jejich povinností vůči dítěti v NRP a jeho biologické rodině.

 „Aktivity projektu Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji  jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“

 
Nejasnost postupů při přechodu pěstounské rodiny mezi doprovázejícími organizacemi a vágně formulované obsahy zpráv o průběhu pěstounské péče mohou mít významný dopad na kvalitu a kontinuitu pěstounské péčeV České republice působí několik desítek neziskových organizací, které se věnují doprovázení
pěstounských rodin ve smyslu paragrafu 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.
Nejčastěji se jedná o nestátní neziskové organizace (NNO) (s výjimkou orgánů soc. právní ochrany
dětí, které o sobě mohou rovněž pěstounské rodiny doprovázet).
Tyto organizace uzavírají s pěstouny Dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstouni mají právo zvolit
si doprovázející organizaci, s níž tuto dohodu uzavřou, dohodu mohou také bez udání důvodu
ukončit a vybrat si novou doprovázející organizaci. Dosud v ČR není metodicky upraven postup pro
efektivní přechod rodiny od jedné doprovázející organizace ke druhé, byť se tyto výměny v praxi
nezřídka objevují.
Dohody o výkonu pěstounské péče přitom upravují jak práva pěstounů (výpomoc, odborná podpora,
odlehčovací služby), tak i jejich povinnosti (vzdělávání, zajištění kontaktu s rodiči), upravují pravidla
spolupráce s klíčovým pracovníkem apod.
Doprovázející organizace mají povinnost jedenkrát za šest měsíců informovat místně příslušný orgán
sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) o naplňování dohody a spolupráci s pěstouny. Zákon přesně
nestanoví rozsah poskytovaných informací, naše zkušenosti ukazují, že sami pracovníci tápou
ohledně relevance poskytovaných informací. Metodiky krajů se v tomto ohledu liší, stejně jako
vyhodnocování zpráv pracovníky místně příslušných OSPOD.
Efektivní spolupráce triády pěstouni (a biologická rodina dítěte) - doprovázející organizace - OSPOD
je nezbytným předpokladem pro efektivní a bezpečný výkon náhradní rodinné péče, v níž budou
efektivně zabezpečena práva pěstounů, stejně jako kontrola dodržování jejich povinností vůči dítěti v
NRP a jeho biologické rodině.
Nejasnost postupů při přechodu pěstounské rodiny mezi doprovázejícími organizacemi a vágně
formulované obsahy zpráv o průběhu pěstounské péče mohou mít významný dopad na kvalitu a
kontinuitu pěstounské péčeV České republice působí několik desítek neziskových organizací, které se věnují doprovázení pěstounských rodin ve smyslu paragrafu 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. Nejčastěji se jedná o nestátní neziskové organizace (NNO) (s výjimkou orgánů soc. právní ochrany dětí, které o sobě mohou rovněž pěstounské rodiny doprovázet).
 
Tyto organizace uzavírají s pěstouny Dohodu o výkonu pěstounské péče. Pěstouni mají právo zvolit si doprovázející organizaci, s níž tuto dohodu uzavřou, dohodu mohou také bez udání důvodu ukončit a vybrat si novou doprovázející organizaci. Dosud v ČR není metodicky upraven postup pro efektivní přechod rodiny od jedné doprovázející organizace ke druhé, byť se tyto výměny v praxi nezřídka objevují.
 
Dohody o výkonu pěstounské péče přitom upravují jak práva pěstounů (výpomoc, odborná podpora, odlehčovací služby), tak i jejich povinnosti (vzdělávání, zajištění kontaktu s rodiči), upravují pravidla spolupráce s klíčovým pracovníkem apod.
 
Doprovázející organizace mají povinnost jedenkrát za šest měsíců informovat místně příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) o naplňování dohody a spolupráci s pěstouny. Zákon přesně nestanoví rozsah poskytovaných informací, naše zkušenosti ukazují, že sami pracovníci tápou ohledně relevance poskytovaných informací. Metodiky krajů se v tomto ohledu liší, stejně jako vyhodnocování zpráv pracovníky místně příslušných OSPOD.
 
Efektivní spolupráce triády pěstouni (a biologická rodina dítěte) - doprovázející organizace - OSPOD je nezbytným předpokladem pro efektivní a bezpečný výkon náhradní rodinné péče, v níž budou efektivně zabezpečena práva pěstounů, stejně jako kontrola dodržování jejich povinností vůči dítěti v NRP a jeho biologické rodině.
Nejasnost postupů při přechodu pěstounské rodiny mezi doprovázejícími organizacemi a vágně formulované obsahy zpráv o průběhu pěstounské péče mohou mít významný dopad na kvalitu a kontinuitu pěstounské péče