Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji

30.12.2021 15:15

Náš projekt se zdárně přiblížil ke svému konci. Nyní zbývá materiály jen jazykově upravit. Výstupy projektu: metodické doporučení, příklady dobré praxe a "desatero" bude volně ke stažení na našich stánkách.

Děkujeme všem za spolupráci.

 

 

 „Aktivity projektu íťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.“