témata pro rok 2024

18.03.2024 14:09


 

Témata rok 2024

Název 

Anotace

časová dotace

Cena

Syndrom Can

Účastníci kurzu získají základní poznatky a vědomosti o syndromu CAN (Child Abuse and Neglect).

Kurz je zaměřen na otázky, jak syndrom CAN rozeznat, co dělat v případě podezření, aby nedošlo ještě k většímu poškození psychiky dítěte. Účastníci získají znalosti o formách a projevech syndromu CAN, získají informace týkající se možné prevence týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte a možností terapie těchto dětí. Získají informace v oblasti vymezení práv dětí ve vztahu k zanedbávání, zneužívání a týrání. Cílem kurzu je seznámit účastníky s kompetencemi potřebnými ke spolupráci na řešení situací vznikajících v souvislosti se syndromem. Účastníci budou seznámeni se základním legislativním

rámcem problematiky.

12 hodin

4500,-

Emoce a prožívání

Emoce - všichni je máme a jsou součástí našeho prožívání. Vznikly evolučně a nelze se od nich oddělit. Všichni je známe, ale ne vždy je umíme efektivně popsat, zpracovávat a usměrňovat. Pro děti a dospívající je velmi důležité mít prostor pro emoční vyjádření. Určité části jejich mozku však nejsou vyvinuty natolik, aby emoce dokázali vždy účinně regulovat sami. Někdy proto potřebují naši pomoc, aby emoce dokázali adaptivně zpracovat. Práce s emocemi je důležitá pro každého dospělého nejen z toho důvodu, aby jimi dokázal provést děti a dospívající, ale hlavně proto, že souvisí s uspokojováním našich potřeb, ovlivňují naše vztahy, řešení problémů a naše rozhodnutí.   

6 hodin

2500,-

Manuál na záchvaty vzteku u dětí

Záchvaty vzteku, tak typické pro děti ve věku zhruba od jednoho roku do čtyř let, mají jediný společný jmenovatel: Dítě se vzteká, protože nedostává to, co chce. Jakmile tohle pochopíte, máte napůl vyhráno. Vaše dítě vás nechce naštvat a vytočit, nedělá to naschvál. Jen v danou chvíli zoufale touží po něčem, co nemá, a neumí se s přívalem emocí vyrovnat jinak než zuřivým jekotem a pláčem.

6 hodin

2500,-