Dny pěstounství

16.03.2019 09:00

Dny pěstounství

 

Paventia z.s. v galerii Městské knihovny v Českém Krumlově pořádá DNY PĚSTOUNSTVÍ – cílem akce je přiblížit široké veřejnosti téma náhradní rodinné péče. Součástí dnů pěstounství bude výstava fotografií na téma „děti ve válce – válka na dětech“ kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci s UNICEF ČR, která bude doplněna besedou s výkonnou ředitelkou Pavlou GOMBA dne 23.03.2019 v 15:00 hodin (téma Unicef na rok 2019 je právě zmiňované téma „Válka na dětech a děti ve válce“, a připravovaná výstava bude následně putovní po ČR, kdy mimo jiné bude zveřejněna i na premiéře filmu „Nabarvené ptáče“ pana režiséra Václava Marhoula). Součástí akce je putovní výstava „Jsem pěstoun“, ve spolupráci s Krajským úřadem Jihočeského kraje ve spolupráci s projektem MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ - fotografie pěstounů s jejich vyjádřením, co pro ně pěstounství znamená a jak ovlivňuje jejich život. Dále se můžete v rámci programu Dny pěstounství Paventia z.s. těšit na promítání filmů o pěstounství, besedy s pěstouny a poručníky, přehled současné literatury k problematice k nahlédnutí či vypůjčení v městské knihovně, doprovodný výtvarný program pro děti a další. V loňském roce v našem kraji našlo pěstounskou rodinu 26 dětí. Pro mnoho dalších se rodina stále hledá. Jedná se především o děti se specifickými potřebami, sourozence, děti školního věku a děti jiného etnika. Více informací o náhradní rodinné péči naleznete na našich webových stránkách www.paventia.cz, nebo nás můžete navštívit od pondělí do pátka v době od 08:30 do 15:30 hodin v kanceláři Latrán 55, Český Krumlov.

 

Program:

  • Pátek 15.03.2019 v 16:00 hodin zahájení výstavy UNICEF „děti ve válce a válka na dětech“ – ukončení výstavy 30.03.2018
  • Pátek 15.03.2019 v 16:00 hodin zahájení výstavy „Jsem pěstoun“, ukončení výstavy 22.03.2019
  • Sobota 16.03.2019 v 09:00 hodin zahájení „Dny pěstounství“, promítání filmů, besedy, zábavný program pro děti, ukončení v cca 17:00 hodin
  • 23.03.2019 v 15:00 hodin – beseda s Pavlou GOMBA, výkonná ředitelka Unicef ČR