Fond vzdělání - finanční podpora studia

10.02.2016 11:43

Fond vzdělání je jedním ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

Nadané děti se zdravotním postižením, děti z dětských domovů a ze sociálně slabých rodin, které potřebují finanční podporu pro zajištění svého studia na střední či vysoké škole, mají možnost požádat o stipendium prostřednictvím Fondu vzdělání – jednoho ze stěžejních dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Hlavním partnerem projektu je ČSOB.

 

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendia je 25. 2. 2016.

Podmínky pro získání stipendia
 • věk do 26 let
 • studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • studijní průměr do 2.0
 • sociální a/nebo zdravotní handicap
 • úspěšné absolvování přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle
Seznam požadovaných dokumentů
 • vyplněný formulář
 • motivační dopis (max. 1 stránka A4)
 • strukturovaný životopis
 • doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR
 • kopie posledního vysvědčení
 • potvrzení o příjmech všech členů domácnosti
 • potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování
 • lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu

 

Bližší informace jsou obsaženy v přiloženém letáku. Podrobněji se můžete o Fondu vzdělání i kritériích a formálních podmínkách pro udělování stipendií dočíst také na www.vdv.cz/programy/fond-vzdelani/

 

V případě dotazů laskavě kontaktuje koordinátorku projektu paní Evu Kvasničkovou na kvasničkova@vdv.cz.