Májové Bá(snění) v Českém Krumlově v rámci projektu Guerilla Poetring

20.04.2014 17:42

Májové Bá(snění) v Českém Krumlově v rámci projektu Guerilla Poetring

Guerilla Poetring je projekt Blanky Fišerové vznikl v roce 2013, kdy poprvé básnířka vyrazila ukrývat básně do ulic. První (bá)snění v ulicích se uskutečnilo 20.7.2013 v rámci Festivalu V ulicích (Colours of Ostrava). Autorka projektu básně společně s pár nadšenci nejen ukrývala, ale zároveň fotografovala a společně s nápovědou a popisem místa je publikovala v den akce na facebooku, aby je lidé mohli také aktivně vyhledávat. V současné době má Guerilla Poetring nejen na sociální síti stovky fanoušků a do jednotlivých guerillových básnění se zapojují lidé z celé republiky. Guerilla Poetring má svá drobná pravidla. Zapojit se může kdokoliv, kdo aktivně básně píše, nebo kdo má rád poezii a chce vyrazit do ulic ukrývat básně svého oblíbeného autora. Vítáni jsou také ty, kteří básně budou dle fotografií na facebooku a internetu aktivně hledat. 

 

Zdroj: https://guerillapoetring.webnode.cz/

Datum konání:

Dne 1. května 2014

Výroba básní:                  1. května 2014 od 13:00 – 15:00

Ukrývání básní:                1. května 2014 po celý den

 

Místo konání:

Výroba básní:                  Městská galerie a městská knihovna Český Krumlov

Ukrývání básní:                Na území města Český Krumlov


Cíle projektu

Seznámení dětí a adolescentů s poezií a rozšíření všeobecného rozhledu: nenásilnou formou se děti a adolescenti seznámí s poezií i systémem práci v místní knihovně Český Krumlov.

Rozvoj interpersonálních vztahů: samotný proces výroby a distribuce básní bude vyžadovat spolupráci celé rodiny, což přispěje k prohloubení interpersonálních vztahů v rodině.

 

Podpora kreativity: básně budou psány na různobarevné papíry s aplikacemi, které vytvoří sami účastníci v prostorách městské knihovny. K dispozici budou různé výtvarné a kreativní potřeby.

 

Příležitost pro začínající autory: začínající autoři nebo Ti co píší básně a zatím neměli možnost své výtvory publikovat, mají jedinečnou šanci zveřejnit své básně.

 

Seznámení s citační normou a pravidly duševního vlastnictví: v rámci přípravy básní pro „distribuci“ budou všichni účastníci nenásilnou formou seznámeni s pravidly citační normy a duševního vlastnictví.

 

Aktivity projektu

  • Navázání kontaktu s autorkou projektu Blankou Fišerovou. Předání  informací o aktivitách v rámci daného Guerilla Poetringu.
  • Výroba barevných podkladů pro básně a možnost prezenčního zapůjčení poesie v městské knihovně. Včetně ukázky pravidel citační normy. Záleží na fantazii, zda báseň bude napsána v ruce, nebo vytištěná,  je možné přidat i malou pozornost pro nálezce.  Nutné je uvádět  jméno a přímení autora básně, název básně, báseň samotnou, případně kontakt, aby Vám nálezce básně mohl poslat zpětnou vazbu. Na konec básně bude uváděno:  Akci pořádá Guerilla Poetring: www.facebook.com/guerillapoetring.
  • Ukrývání básní  -  básně se mohou ukrývat či vylepovat kdekoli na území města Český Krumlov. BÁSNĚ budou vylepovány a opatřeny nápisem  např.: "báseň pro Tebe", "báseň pro radost", "odnes si báseň" a podobně. Básně budou připevňovány speciální lepící páskou, která nezanechává stopy na povrchu. 
  • Fotografování básní  a zveřejňování na sociální síti  - hlavní myšlenkou Guerilla Poetringu je hledání básní dle fotografií a nápovědy, dle fotografií a nápovědy budou ostatní účastníci akce básně objevovat.  V případě většího množství básní v jednom místě stačí jedna fotografie.

Zdroj: https://guerillapoetring.webnode.cz/pravidla-/

autorka projektu: fiserovablanka@gmail.comblanka.fiserova@poezievbarvach.cz

Projekt ma i facebook stranku - https://www.facebook.com/guerillapoetring?fref=ts