MPSV vydalo publikaci: Dávky pěstounské péče 2013

19.03.2013 17:44

Milí čtenáři,

do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti dávek pěstounské péče, které začaly platit v roce 2013. Novinky u pěstounské péče souvisejí se změnami zákonů, které tato vláda udělala. Podmínky a nárok na dávky pěstounské péče se od 1. ledna 2013 nově řídí novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a nikoliv už zákonem o státní sociální podpoře (zákon č. 117/1995 Sb.). Kdo je to osoba pečující a kdo osoba v evidenci? Co je vlastně příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna či příspěvek při převzetí dítěte? To všechno vám pomůže přiblížit právě publikace, kterou vám nabízíme. Stručnou a výstižnou formou popisuje nejdůležitější oblasti pěstounské péče, a to od vymezení základních pojmů po charakteristiku okruhu jednotlivých dávek pěstounské péče. Poradí vám, kdy vzniká a také zaniká nárok na dávky a pomůže vám vyznat se v tom, kde a jak žádat o dávky pěstounské péče. Naše informační brožura „Dávky pěstounské péče 2013“ vznikla za finanční podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a za přispění odborné pooci mých spolupracovníků z odboru rodiny a ochrany práv dětí ministerstva. Doufám, že vám naše informace pomohou. Věřím, že díky nim se pak lépe budete orientovat v oblasti pěstounské péče a zároveň získáte vlastní přehled o tom, jak tato nová a především pro mnohé děti důležitá změna funguje.

                                                                                                                                                                                                                Ing. Ludmila Müllerová

                                                                                                                  ministryně práce a sociálních věcí