Od 24.09.2013 spouštíme e-learningový kurz pro pěstouny

08.09.2013 19:32

Dobrý den,

                  dovolujeme si Vám nabídnout on-line kurzy v souladu s  §47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který stanovuje povinnost pro osoby pečující: pěstouny a poručníky, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Kurz je rozdělen do tří celků: právní, psychologický a zdravotně-sociální rámec.

Právní rámec dotace 6 hodin:

Zaměřeno na novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 • Role jednotlivých subjektů při výkonu pěstounské péče
 • Práva a povinnosti osob pečujících a v evidenci
 • Dohoda o výkonu pěstounské péče
 • Subsidiární správní rozhodnutí nahrazující dohodu
 • Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 • Sledování výkonu pěstounské péče
 • Co je pěstounská péče
 • Dávky pěstounské péče
 • Různé životní situace a dávky pěstounské péče

Psychologický rámec dotace 12 hodin:

 • Psychologické, biologické a právní rodičovství
 • Bio-psycho-sociální  potřeby dítěte
 • Dimenze člověka
 • Teorie o hierarchie potřeb
 • Děti a jejich psychické potřeby
 • Frustrace a frustrační tolerance
 • Psychická deprivace
 • Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN)
 • Posttraumatická stresová porucha
 • Posttraumatická stresová reakce
 • Porucha vývoje u dítěte a jejich korekce

Zdravotně-sociální aspekty 6 hodin:

 • Geny a výchova
 • Specifické poruchy učení a ADHD
 • Prevence dětských úrazů
 • Základy první pomoci
 • Drogy a drogová závislost

 

Jak  funguje on-line kurz:

E-learning je učební proces nebo zkušenost získaná prostřednictvím technologií, jako jsou počítače, tablety nebo chytrý telefon. On-line vzdělávání může být velmi interaktivní a zábavné.

Každý „student“  dostane své uživatelské přístupy ( jméno a heslo), k samotnému kurzu se klient přihlásí na webové stránce https://paventiaos.c6.us1.netventic.net/login , kdykoli dle své potřeby. Princip je obdobný jako e –mailu, každý „student“ má svůj vlastní studijní profil. Administrátor má přehled o jeho pokrocích v kurzu.

Samotný kurz je členěn do kapitol a zakončen orientačním testem.  Po přečtení kapitoly musí klient potvrdit její přečtení, pokud takto neučiní, aplikace ho nepustí dále.

Po ukončení kurzu bude vystaven certifikát.  V jednotlivých kapitolách jsou obsaženy „malé úkoly“, které mají za úkol utříbení teoretických znalostí a ukázku možné aplikace do praktického života.

Závěrečný test má prověřit nabyté znalosti a minimalizovat možnost udělení certifikátu klientu, který nevěnoval studiu adekvátní čas a pozornost.

Klient má možnost během kurzu komunikovat s lektory prostřednictvím diskusního fóra a chatu.

 

Cena on-line kurzu

Je možné zakoupit jednotlivé rámce či celek.

Celý balíček :  právní, psychologický a zdravotně-sociální rámec      :           6.000,-Kč

Právní rámec dotace 6 hodin                                                             :           2.000,-Kč

Psychologický rámec dotace 12 hodin                                               :           3.000,-Kč

Zdravotně-sociální aspekty 6 hodin                                                    :           2.000,-Kč

 

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat na hluskova@paventia.cz, Info@paventia.cz

                                                                       Mgr. Marie Hlušková