PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 3

03.12.2015 10:00
Zapsaný spolek Paventia z.s. Vás srdečně zve na jednodenní seminář  
"PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících - blok č. 3 „

 

Seminář je pořádán v souladu s § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, který stanovuje povinnost pro osoby pečující: pěstouny a poručníky, zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o děti v minimálním rozsahu 24 hodin

v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

 

 

Msto konání: ARCHA Kaplice, Pohorská ulice č. 865 – viz. foto

Začátek :  03.12.2015 od 10:00 hodin, předpokládaný konec cca 16:00 hodin

Lektoři: Mgr. Marie Hlušková, Mgr. Bc. Oldřich Hluško

 

Dne 03.12.2015 od 10:00 hodin - blok č. III. – Specifické poruchy učení, ADHD a ADD

            Anotace:

  1. Praktické cvičení – přehled vývojových etap: náplň a průběh vývojové etapy, následky poruchy vývoje s obecné a dlouhodobé perspektivy, jak můžeme pomoci dítěti ke zdárnému vývoji.
  2. Specifické poruchy učení, definice a dělení SPU, příčiny vzniku, přidružené poruchy, hry a činnosti na rozvoj oslabených a dílčích funkcí
  3. ADHD a ADD – teoretické vysvětlení poruch, dělení dle WHO, projevy v různých vývojových obdobích, reedukace, farmakoterapie

 

V rámci semináře jsou pro Vás připraveny studijní materiály, drobné občerstvení a možnost osobní konzultace s lektory.

 

Těšíme se na Vaší návštěvu !


kontaktní osoba: Mgr. Marie Hlušková, tel. 777 104136, e-mail: hluskova@paventia.cz,

Bc. Daniela Cimlová DiS., tel. 608 982 594, e-mail: cimlova@paventia.cz