Svépomocná skupina „náctiletých“ v NRP

23.03.2016 15:00

Paventia  z.s. Vás srdečně zve na setkání svépomocné skupiny „náctiletých“ v náhradní rodinné péči určené teenagerům ve věku od 13 do 18 let, které se bude konat v měsíčních intervalech.

 

Datum konání: středa 23.03.2016

Místo konání:  Terapeuticko-vzdělávací centrum Paventia z.s.,

                      Latrán 55, Český Krumlov 381 01,  II. patro

Začátek :         od 15:00 hodin

Svépomocnou skupinu vede: Mgr. Bc. Oldřich Hluško

 

Cílem této svépomocné skupiny je umožnění setkání teenagerů, kteří se potýkají s určitými problémy či nástrahy dospívání, aby se setkali s ostatními náctiletými, k vytvoření prostoru k vzájemné výměně svých zkušeností (pozitivních i negativních) a především nalézt podporu a zjistit, že v tom nejsou sami.

 

V tomto rizikovém období pubescence a následně adolescence dochází k mnoho změnám ve vývoji jedince. Adolescence je dlouhý proces dospívání, který následuje po dramatickém období pubescence. V tomto období se musí náctiletý vyrovnat s fyziologickými změnami, sociálními změnami, změnám v oblasti vztahů ať již mezi rodiči nebo vrstevníky, změny v oblasti psychiky, utváření identity, utváření zdravého sebevědomí, kognitivní vývoj, emocionální vývoj, sebepoznání, sebehodnocení atd…

 

Principem svépomocných aktivit je poskytnout si vzájemnou podporu na základě sdílení podobných zkušeností.

 

Pravidla svépomocné skupiny:
  • skupina nenahrazuje odbornou lékařskou či psychologickou péči,
  • skupina je určena pro všechny ve věku od 13 do 18, účast je dobrovolná,
  • skupina se schází v předem domluvený termín,
  • všichni mají právo se vyjádřit k projednávanému tématu, případně odmítnout odpovídat, pokud nechtějí,
  • vše, co zazní na svépomocné skupině, je vázáno mlčenlivostí a důvěrností,
  • není dovoleno žádné slovní, emocionální ani fyzické napadání v průběhu skupiny,
  • účastníci svépomocné skupiny mají možnost získat konkrétní kontakty na odbornou pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se na Vaší návštěvu !

Svou účast nahlašte 3 dny předem na tel. 608 982 594, e-mail: tvarohova@paventia.cz