Terapeuticko - vzdělávací pobyt Porto Santa Margherita Itálie

10.03.2014 17:35

Anotace

Oblast speciální pedagogiky – zpracováno dle Mgr. Věry Lorencové

 

Vliv rodiny na socializaci dítěte

Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. Jedinec se stává z „biologického tvora“ člověkem – kulturní a sociální bytostí, která jedná v rámci jisté tolerance podle uznávaných pravidel, směruje své chování k společensky přijatým hodnotám a plní individuálně modifikovaná očekávání, role. V důsledku toho je socializace synonymem pro začlenění jedince do společnosti, zespolečenštěním. Podle É. Durkheima je přenosem kolektivního vědomí do vědomí individuálního. Jedinec je utvářen různými vlivy okolí pozitivními i negativními. Seminář se věnuje vlivu rodiny na socializaci dítěte, socializační proces, jak ovlivňuje rodina osobnost dítěte a sociální učení.

 

Rodinné soužití s dítětem v riziku a s dítětem s poruchou chování

  „Každé dítě je přijímáno rodinou s určitým očekáváním. Zpravidla je to ideál dítěte zdravého, harmonicky se vyvíjejícího a velice zdatného v těch směrech, které rodičům imponují a které považují za žádoucí. Poznání, že s dítětem není něco v pořádku a pravděpodobně nadále ani nebude, je přirozeně velkým otřesem předem vytvořeného ideálu. Rodičům pomáhá, je-li jejich výchovná práce oceněna a společností přijímána jako významná a záslužná věc. Podstatné je, aby rodiče dětí různě postižených a problémových svou situaci vyrovnaně přijímali a dobře jí rozuměli. Neméně podstatné však je, aby této problematice rozuměli i rodiče zdravých dětí a celá veřejnost. Tato práce musí být založena na odborných poznatcích a na hlubokém pochopení specifičnosti postavení takovéhoto dítěte a jeho nejbližších vychovatelů ve společnosti“ (Matějček,1989,str. 284). Seminář se věnuje rodinnému soužití s dítětem predisponovaného rizikem vzniku poruchou chování a s ní již vzniklou, přijetí dítěte s poruchou chování rodinou            a problematiky soužití s dítětem a jaká jsou výchovná doporučení.

 

Edukace jedince s poruchou chování

„Někdy jsi hodný, někdy zlobíš, ale pořád jsi náš a máme tě rádi – je to nejlepší poselství, které svým dětem můžeme dát na cestu“ (Koutná, 2008, str.3).

Edukace dítěte probíhá v různých sociálních prostředích: rodina, škola apod.. V tomto semináři se budeme věnovat problematice edukace v rodině a jejího vlivu na vývoj osobnosti dítěte, vlivu disfunkční rodiny na osobnost dítěte, edukace ve škole, inkluzivní trendy vzdělávání žáků, výchovné působení rodiny na dítě s poruchou chování ve škole a její strategie a přístupy a v neposlední řadě jaké jsou možnosti podpory rodiny žáka s poruchou chování.

 

Externí podpora rodiny a jedince v riziku a s poruchami chování

„Nejsme na světě sami, od narození jsme mezi lidmi. Nežijeme v izolaci od ostatních lidí, ale naopak ve stálém styku s nimi. Jednáme s nimi. Hovoříme s nimi. Domlouváme se s nimi. Přicházíme s nimi do styku – i do sporů a konfliktů. To vše zahrnujeme pod pojem sociální komunikace“ (VanPeltová, 2002, str.9). Seminář se bude věnovat problematice intervence školy, komunikace mezi školou a rodinou, spolupráce školy a rodiny, intervence podpůrného systému, význam činnosti podpůrného systému, přístupy poradenského systému k jedinci s poruchou chování, mezioborová spolupráce při intervenci, lékařská pomoc rodině jedince s poruchou chování, následná péče, služby sociální prevence a nízkoprahové služby.

 

Životní zkušenosti v rodině s dítětem s poruchou chování

„Klid a soulad je největším bohatstvím rodiny“ (B.Franklin, 1706 -1790).

Jak je ovlivněno rodinné soužití s dítětem s poruchou osobnosti, jak jsou ovlivněny rodinné vztahy a jaké jsou dopady chování problémového dítěte na chod rodiny? Jaké jsou zkušenosti s edukací? Seminář se věnuje výše zmíněným otázkám a navíc přináší příklady z praxe  spolupráce školy a rodiny, zkušenosti s intervencí, zkušenosti s mezioborovou intervencí a zkušenosti s intervencí podpůrného systému. Navíc se budeme věnovat analýza z biografie, vytýčení klíčových životních událostí a shrneme možné kroky jak pomoc dítěti se specifickou poruchou chováním a celé jeho rodiny.

 

Oblast psychologie / psychiatrie

Duševní poruchy u dětí a dospívajících – zpracováno dle Alexandra Trefilová

Duševními obtížemi trpí v České republice zhruba 13 až 14 procent chlapců a dívek. Podle vedoucího subkatedry dětské a dorostové psychiatrie institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví,  docenta MUDr. Ivo Paclta, CSc., je to však pouze střízlivý odhad, neboť v předškolním věku vznikají nejčastěji ADHD – hyperkinetická porucha chování, infantilní autismus a poruchy chování. Seminář se věnuje podstatě poruchy ADHD, v čem spočívá, jaké jsou nutné příznaky hyperkinetického syndromu, pojmy nepozorné dítě, hyperaktivní dítě a impulzivní jedinec, vliv farmakoterapie a psychoterapie a jejich vzájemné ovlivňování.

 

Trauma, vazby a rodinné konstelace –  Prof.Dr.Franz Ruppert: Trauma, Bindung und Familienstellen; překl.R.Ress, www.ress.cz

Duševní vztahová vazba je nejsilnější psychickou silou v člověku a základní emoční vztáhnutím se člověka k jiným lidem a okolí. Tato“síla“ se vztahuje jen na určité osoby a odehrává se na nevědomé úrovni. Můžeme říci, že spočívá na tělesném kontaktu a pocitech a

je dlouhodobého rázu. Zprostředkovává pocit sounáležitosti k větším sociálním celkům. Seminář se věnuje vzniku duševní vazby, reakce na ztrátu vazby a vznik a zpracování traumatu .

Oblast zdravotně sociální

Poruchy příjmu potravy

Co vlastně znamená termín Poruchy příjmu potravy? O poruše příjmu potravy hovoříme tehdy, když člověk používá jídlo k řešení svých emocionálních problémů. V obtížné situaci se snaží ulevit svým pocitům pomocí jídla. Pro člověka, trpícího poruchou příjmu potravy přestává jídlo být jednou ze součástí jeho života, ale stává se pro něj peklem. Někteří lidé, trpící poruchou příjmu potravy konzumují obrovská množství jídla, i když právě nemají hlad. Tomuto chování říkáme záchvatovité /nutkavé/ přejídání. Jiní lidé drží tak přísné diety, že nakonec váží méně než 85 % své normální tělesné hmotnosti a doslova umírají hladem. Toto chování nazýváme mentální anorexie /sebehladovění/. Posledním typem poruch příjmu potravy jsou záchvaty přejídání, při kterých člověk během velmi krátké doby sní velké množství jídla, kterého se vzápětí snaží zbavit pročišťováním pomocí zvracení nebo projímadel. Tomu se říká mentální bulimie.

Sexualita dětí

Lidská sexualita se vyvíjí už od narození a i velmi malé děti mají příjemné pocity při dráždění intimních míst. Nelze mluvit o sexualitě v dospělém slova smyslu, dítě neví, že jde o intimní aktivitu, dětská sexualita je kvalitativně odlišná a pro dítě jde především o pocity libosti, kterých se snaží dosahovat různými způsoby. V podstatě to lze přirovnat například k libým pocitům spojeným s jídlem. Čili je naprosto normální, že si děti vyvolávají pocity slasti i prostřednictvím dráždění intimních míst. Malé děti ještě nemají intimní místa spojená se studem, příkladem může být, že na plavání klidně chodí nahé a necítí se divně. Proto nemají zábrany, ani pokud jde o "masturbaci". Seminář se věnuje otázkám, které často trápí nejen náhradní rodiče:  Kdy je dětská masturbace „normální“ a kdy už se jedná o projev patologický, tedy značící nějakou poruchu, či následek deprivace.  Kdy a jak s dětmi mluvit o sexu?

Caorle Porto S. Margherita

Staré centrum Caorle je bezesporu nejpůvabnějším městečkem na severním pobřeží Jadranu. Pyšní se velmi pěkným historickým centrem s typickými barevnými domky, úzkými uličkami plnými obchůdků, pizzerií a kavárniček. Neopakovatelná atmosféra starého města každoročně přiláká tisíce turistů. Část Porto Santa Margherita je od starého města Caorle oddělena ústím řeky Livenza. Městečko bylo vystavěno v průběhu 70. let a dnes patří k největším přístavům jachet a plachetnic na severním Jadranu. Poklidná atmosféra letoviska, dlouhá pláž z jemného písku, příznivá cena i dobrá kvalita ubytování - to je záruka strávení příjemného pobytu.

corso_genova custom

Pro spuštění videa klikněte na obrázek

 

Ubytování

Residence LE PLEIADI

Menší residence Pleyadi se nachází 80 m od pláže, v klidné vilové části, v ulici Via G. Da Verazzano 4 a skládá se ze dvou budov nabízejících společnou zahradu. V residenci nabízíme byty velikosti TRILO 6, v přízemí s malou předzahrádkou či v 1. a 2. patře s terasou. Byty se skládají se ze dvou dvoulůžkových ložnic a obytné kuchyně s rozkládacím dvoudivanem.

https://www.cicala.cz/data/ck_cicala/zajezd/468-1/residence-le-pleiadi-1-small.jpg

 

Pláž, vzdálenost:

80 m, nevelká pláž jemně písčitá s pozvolným sestupem do moře

18 km dlouhá písečná pláž dosahuje místy šířky přes 100 m a je tvořena výhradně jemným pískem. Veřejné i soukromé pláže s pozvolným a bezpečným vstupem do moře disponují veškerým službami – bary, sprchy, WC, plavčíci, šlapadla, lodičky, animační programy, atd. 

 

Vybavenost:

ubytování v bytech vybavených s kompletně zařízenou kuchyňskou linkou, plynovým sporákem, lednicí, vlastním sociálním zařízením, TV, mikrovlnná trouba, balkon/terasa nebo předzahrádka

Sport:

v blízkém Lignanu Aquapark a golf, na pláži beach volley, šlapadla, kanoe, windsurfing, jízda na kolech a kolečkových bruslích, tenisové kurty v okolí

Další zařízení a služby:

parking, společná zahrada

Stravování:

V restauraci

Doprava:

Klimatizovaným autobusem z Českého Krumlova, Kaplice a Dolního Dvořiště

Termíny a cena:

*14.06. 2014 - 21. 06. 2014 : Dospělá osoba: 9 358 Kč, Dítě: 7 352 Kč   

*21. 06. 14 - 28. 06. 2014   :  Dospělá osoba: 9 735 Kč, Dítě: 7 729 Kč

*28. 06. 2014 - 05. 07.2014 : Dospělá osoba:  9 788 Kč. Dítě: 7 782 Kč


V ceně: doprava klimatizovaným autobusem, ubytování, oběd a večeře v restauraci, pojištění,
studijní materiály a přednášková místnost, lektoři: adiktolog, toxikolog, psychoterapeut, psychiatr, právník, speciální pedagog, sociální pracovník, aktivity pro děti a hlídání dětí po dobu školení zajištěno odborným personálem - respitní péče, Lékařská služba ( česká lékařka všeobecného lékařství).

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: