Víkendové školení - Lipno

25.03.2015 14:31

Víkendové školení - Lipno (časová dotace 24 hodin)

 

 

Anotace:

"PSYCHOLOGIE duševního vývoje dětí a dospívajících

 1. Činitelé vývoje a zákony vývojových změn (vnitřní a vnější činitelé  vývoje, vývojová stadia, dynamika subjekt-objektové interakce,  interakční teorie, psychické ekvilibrium a humanistická koncepce vývoje, obecné  principy vývojových změn)

2. Psychické projevy novorozence, kojence a batolete (Základní charakteristika, vývoj orientace, prožívání, interakce s  prostředím, projevy nepřizpůsobenosti, výchovné obtíže a vývojové úkoly)

3. Duševní změny v průběhu předškolního věku  (celková charakteristika,  úroveň pozn. procesů, prožívání a řízení, adaptace na prostředí,  nevyrovnanost a výchovné obtíže, školní zralost)

4. Charakteristika rozumově-poznávacích funkcí v dětství (charakteristické  změny a kvality čivosti, vnímání, pozornosti, paměti,  obrazotvornosti a myšlení)

5. Rozvoj imaginativně-emotivních složek osobnosti dítěte  (faktory utváření sebepojetí, emocionalita a mravní vědomí, motivace, volní  procesy a  zájmy)

6. Interakce dítěte s vnějšími podmínkami (vliv rodinné atmosféry  a jednotlivých členů rodiny, školy i mimoškolních aktivit na duševní vývoj  a jeho optimalizaci)

7. Dětské výchovné problémy, poruchy a neurotické příznaky  (projevy adaptačních  potíží v dětství a prepubertě, organicky podmíněné dysfunkce,  neurotické příznaky v dětství a prepubertě)

8. Charakteristické znaky puberty a adolescence (charakteristika a srovnání vývojových  změn v pubertě a adolescenci) a změny racionálně-kognitivních procesů  v průběhu dospívání (ůroveň vnímání, pozornosti, paměti, myšlení  a tvořivosti v pubertě a adolescenci)

9.  Kvality  imaginativně-emotivních funkcí v dospívání   (emoce, hodnoty, charakter,   Jáství a jeho složky, vývojové úkoly, volní procesy, plánovitost)

1O. Přizpůsobování dospívajících vnějším podmínkám (rodina,  partnerské vztahy, škola, volba povolání, činnosti realizované  ve volném čase)

11. Adaptacní potíže dospívajících a přehled duševních nemocí (dynamika  frustrace, faktory frustrační tolerance, druhy  maladaptace  a charakteristiky duševních nemocí)

12. Charakteristika a dopad obvyklých forem  výchovy  (psychologické aspekty výchovných  přístupů: laissez faire, autoritativního a principy optimálního  působení)

 

Doporučená literatura:

ČAČKA, O.: PSYCHOLOGIE DUŠEVNÍHO VÝVOJE dětí a dospívajících s faktory  optimalizace.  Doplněk, Brno 2000

ČAČKA, O.: PSYCHOLOGIE DÍTĚTE. 3. vyd.,  Sursum, Tišnov 1997

ČAČKA, O.: PSYCHOLOGIE DOSPÍVÁNÍ. In: Čačka, O.: Přehled psychologie.  4.reed., PdF MU, Brno 1996, str. 39-64

ČAČKA, O.: PSYCHOLOGIE VRSTEV duševního dění OSOBNOSTI a jejich  autodiagnostika. 3. vydání, Doplněk, Brno 2002

 

Během pobytu jsou zajištěny aktivity pro děti včetně odborného dozoru

 

Pension Vyhlídka se nachází na pravém břehu Lipenského jezera v obci Přední Výtoň. Asi 100 m od pensionu se nachází farní kostel sv. Filipa a Jakuba, na který je překrásný výhled přímo z areálu a jezero lipenské přehrady je jako na dlani - vzdálenost 250 m.

 

 

Ubytování :   Rekreační apartmánový domek  má 2 pokoje po 2 lůžkách, sociální zázemí se sprchou , teplá

voda , WC . Topení přímotopy.

Vybavení pokoje: dobrý standart v tomto typu ubytování. Povlečeno. Minibar. Malá terasa. zahradní nábytek, (parkování u objektu).

Doprovodný program pro dospělé i děti: Výtvarné aktivity - arteterapie, společenské hry zaměřené na sebepoznání, v případě "dobrého

počasí" míčové hry, Pétanque, hulahop a pod. - v ceně bowling, stolní fotbálek, kulečník.

Možnost využít atrakcí v obci Lipno nad Vltavou (Lanový park, bobová dráha, Vyhlídka

korunami stromů více na: https://www.lipnoservis.cz/), vzdáleném cca. 4 km. - za poplatek.

Stravování:    V restauraci plná penze

Doprava:       Vlastní- možno zajistit dopravu autobusem z Českého Krumlova

Termíny a cena:   28.08. 2015 - 30.08 2015 

                             04. 09. 2015 - 06.09. 2015 

 Dospělý: 6.100,-Kč, Dítě: 5.600,-Kč

Cena zahrnuje:ubytování, studijní materiály a přednášková místnost, lektoři:  psychoterapeut, právník, speciální pedagog, sociální pracovník, aktivity pro děti a hlídání dětí po dobu školení zajištěno odborným personálem - respitní péče.  V rámci pobytu na Lipně cena zahrnuje plnou penzi.

Během školícího pobytu je možné zapůjčení různých sportovních pomůcek (míče, pálky, švihadla, hulahop, atd.)  Dále bude možné na místě zapůjčit odbornou literaturu.

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: