Výstava "děti pomáhají dětem" na Krajském úřadě Jihočeského kraje České Budějovice

23.01.2015 13:02

Výstavu „Děti pomáhají dětem“ ve dnech od 2. února 2015 do 27. února 2015 pořádá Občanské sdružení Paventia o.s. ve spolupráci s Českým výborem pro UNICEF a Krajským úřadem Jihočeského kraje České Budějovice. Vernisáž výstavy - 2.února 2015 v 16:00 hodin. 

Jedná se o výstavu fotografií o Náhradní rodinné péči v ČR a zahraničí, fotografie o konfliktu ve Středoafrické republice, o epidemii viru EBOLA a originálních panenek, které na podporu projektů UNICEF vytvořily děti z pěstounských rodin v rámci skupinové arteterapie. Výstava s názvem „děti pomáhají dětem“ je k vidění v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje České Budějovice, ulice U Zimního stadionu 2. Součástí výstavy budou návštěvníkům podány základní informace o náhradní rodinné péči v České republice, ale i v zahraničí a informace o projektu „Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte“.

Cílem akce je informovat veřejnost o problematice „náhradní rodinné péče“ a to z pohledu jak pěstounských rodin, tak z pohledu organizace zajišťující podporu náhradní rodinné péče v České republice, dále zajištění dostatečného počtu vakcín proti šesti nejčastějším dětským smrtelným chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna).

Získaná částka z prodeje panenek bude ze 100% využita ke shora uvedenému účelu - nákupu vakcín. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích  proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.

 

Děkujeme všem dětem z pěstounských rodin /tvůrcům panenek za jejich ochotu, pěstounským rodinám za jejich štědrost a také všem partnerům, bez jejichž pomoci by se výstava panenek „Děti pomáhají dětem“ neobešla.

V rámci výstavy nabízí Paventia o.s. školským zařízením a jiným zájemncům přednášku o lidských právech odborným lektorem. Přednášku je nutno rezervovat nejméně 2 dny dopředu na e-mail: info@paventia.cz z důvodu zajištění prostorů. Více informací naleznete na www. paventia.cz

 Svou návštěvou také potěšíte všechny dětské autory, kteří se rozhodli pomoci svým vrstevníkům v jiných částech světa.