Zajištění služby asistovaného předání a asistovaného kontaktu v pracovních dnech, o víkendech a státních svátcích

17.03.2021 13:12
•·..."...'....
Jihočeský kraj
 
Cílem projektu je poskytnutí podpory při nefungujících kontaktech rodičů s dětmi, a to formou asistencí u kontaktů, vč. přípravy na ně. Aktivity jsou poskytovány v režimu SPOD, kde předním hlediskem je zájem a dítěte. Asistence u předávání dětí od jednoho rodiče k druhému je brána jako monitorovací část komplexní práce s rodinou s cílem zlepšit vzájemnou komunikaci prostřednictvím působení soc. pracovníka, či prostřednictvím psychterap. poradenství. Tato snaha může být nad rámec projektu podpořena účastí na mediačních setkáních s využitím služby odborného sociálního poradenství.. Záměrem tohoto přístupu je snaha nepodporovat rodiče v konfliktu a vychází z praktických poznatků odborníků pracujících dlouhodobě s rodinami.Aktivity zahrnují komplexní práci s rodinou čerpající asistence, tj. pomoc sociálního pracovníka nejen při samotném kontaktu či předávání, ale i v rámci hodnotících setkání, terapeutickou pomoc, rozsah je nastavován vždy dle potřeb rodiny..
 
 

Projekt "Zajištění služby asistovaného předání a asistovaného kontaktu v pracovních dnech, o víkendech a státních svátcích"  je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 
 
    
    JIHOČESKÝ KRAJ