Paventia z.s. je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Naše organizace podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti

Cíle Paventia z.s.

  • Podporovat rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhat znevýhodněným dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti,

  • zajišťovat doprovázení náhradních rodin,

  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti oblasti náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů,

  • přispívání k snížení incidence sociálně patologických jevů ve společnosti,

  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti oblasti náhradní rodinné péče, prevence sociálně patologických jevů a úrazů dětí a mladistvých,

  • propagace a prosazování principů občanské společnosti,

  • spolupráce s neziskovými organizacemi a zástupci veřejné správy v příbuzných oborech.

Zajímavosti o NRP

Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji

30.12.2021 15:15
Náš projekt se zdárně přiblížil ke svému konci. Nyní zbývá materiály jen jazykově upravit. Výstupy projektu: metodické doporučení, příklady dobré praxe a "desatero" bude volně ke stažení na našich stánkách. Děkujeme všem za spolupráci.      „Aktivity projektu íťování doprovázejících...

Letní škola - příměstský tábor Paventia

23.06.2021 16:55
Cílem projektu je propojit formální a neformální vzdělávání. Rozvíjet potenciál dětí, včetně navození pracovních a studijních návyků, probudit zájem o vědění a socializaci dětí. Nedílnou součástí letní školy, budou exkurze, výlety a pohybové aktivity dětí. Dílčím cílem projektu je zajistit pomoc...

Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji

30.04.2021 12:07
  Epidemiologická situace nám nepřeje, ale nezahálíme. Vzhledem k situaci jsme museli upravit aktivyty projektu Síťování doprovázejících organizací a efektivní spolupráce s místně příslušnými OSPOD v Jihočeském kraji. Podařilo se nám, ale navázat spolupráci se zahraničními...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

 

 

Vážení pěstouni,

s ohledem na současnou situaci bychom Vám rádi zejména v této nelehké době stáli po boku a dovolujeme si Vám nabídnout on-line doučování pro 1 a 2 stupeň ZŠ. Jedná se o projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání - PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., a  Nadací Sirius Ing. Dana Lipová, kteří nám tuto možnost nabídli. Jedná se o pomoc studentů nezdravotnických oborů Karlovy Univerzity, studentů pedagogiky, sociální práce a dalších nezdravotnických oborů v rámci doučování on-line formou videokonference, chat atd… Věřím, že někteří z Vás rádi tuto možnost využijí a pomůže Vám přečkat lépe nadcházející období. Za ochotu a iniciativu oběma subjektům velmi děkujeme a jsme potěšeni, že jsou lidé, kteří mají chuť pomoci ostatním.

V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte a domluvíme se na dalším postupu.

 

1st. INTERNATIONAL MEDICAL CONFERENCE ČESKÝ KRUMLOV

portal hypertension – Meso-Rex Bypass

Registrace nového uživatele

Nabídka vzdělávacích seminářů

Od 24.09.2013 spouštíme e-learningový kurz pro pětouny a poručníky

08.09.2013 19:27
Dobrý den,                   dovolujeme si Vám nabídnout on-line...

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY

20.03.2013 11:53
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ PRO PĚSTOUNY   Občanské sdružení Paventia o.s. Vás zve na seminář v rámci odborného vzdělávání pro náhradní rodiče –...
<< 9 | 10 | 11 | 12 | 13

J&T - hledáme rodiče.cz

Kampaň Hledáme rodiče

05.10.2016 09:48
Kampaň Nadačního fondu J&T "Hledáme rodiče"

Budte na internetu v bezpečí. 

O nástrahách internetu a nebezpečí, která jsou skryta za nejrůznějšími identitami. 

https://www.seznamsebezpecne.cz