Pro rodiče

 

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší mateřské školky. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

 Více zde: https://www.skolkakacenka.cz/pro-rodice/

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší mateřské školky. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

 Více zde: https://www.skolkakacenka.cz/pro-rodice/

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší mateřské školky. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší mateřské školky proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

Co děti potřebují

Připravujete své dítě na první den ve školce? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve školce celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme v naší mateřské škole každodenní výuku.

 Více zde: https://www.skolkakacenka.cz/pro-rodice/

V této části naší webové prezentace bychom rádi uvedli všechny praktické informace, které se budou hodit rodičům i dětem před i po nástupu do naší dětské skupiny. Naleznete zde například velice nápomocný seznam věcí, které by každé dítě mělo mít ve školce při ruce. Pro zvědavce zde rovněž uvádíme přibližnou každodenní náplň výuky. Snadněji si tak představíte, co v kterou chvíli Vaše dítko provádí. Prosíme Vás, abyste této části věnovali náležitou pozornost. Pakliže tak učiníte, můžete si být jisti, že nástup do naší dětské skupiny proběhne bez komplikací a Vaše dítě se tu po celý čas bude cítit skvěle.

 

   
Co děti potřebují  

Připravujete své dítě na první den v dětské skupině? V tom případě si prosím přečtěte informace o tom, jakými věcmi je vhodné budoucího předškoláka vybavit. Nic už pak nebude stát v cestě tomu, aby si Vaše dítě pobyt u nás náramně užilo.

 
   
Organizace dne

Snažíme se vytvářet podmínky pro svobodný rozvoj každého jednotlivce, respektujeme jeho individualitu, podporujeme tvůrčí iniciativu. Zajímá-li Vás, co Váš syn či dcera budou ve skupině celé dny provádět, pročtěte si harmonogram, podle kterého vedeme každodenní výuku.

 

S rodiči se snažíme co možná nejvíce spolupracovat. Aktivita rodičů je žádoucí, mohou se účastnit výletů, přinášet nové nápady, rádi vítáme různé drobné aktivity s rodiči – specialisty: zubní dentistkou, lékařem, zahradníkem, veterinářem apod., při nichž se děti seznámí se zvláštnostmi různých profesí, které si následně mohou vyzkoušet při hře. S rodiči jsme v denním kontaktu, konzultujeme s nimi pokrok či případná aktuální úskalí týkající se výchovy a vzdělávání jejich dítěte. Informace pro rodiče jsou na nástěnce a na webu. Probíhá také e-mailová a telefonická komunikace. Učitelé a rodiče by měli být v otázkách výchovy partneři. Pro připomínky rodičů je v každé šatně umístěna schránka důvěry. Rodiče jsou vítáni na besídkách a dalších otevřených akcích DS.

 

Kapacita služby

Maximálně 10 dětí v jeden okamžik. Tato kapacita může být na základě věku a potřeb dětí snížena dle aktuálního stavu. Hlídání je vždy nutné domluvit dopředu prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo pomocí online rezervačního formuláře. Při vysokém zájmu o hlídání přednost dostávají děti využívající službu více dní v týdnu nebo více hodin denně, případně budou službu využívat po delší dobu.

 

Vzhledem k tomu, že jsme registrovanou dětskou skupinou, můžeme přijímat pouze očkované děti.

Příjem dítěte do DS

Dítě je do DS Duhová Paventia přijímáno na základě prvotního pohovoru s rodičem a na základě vyplnění potřebné dokumentace.

 

K dlouhodobému hlídání dětí je potřeba vyplnit:

  • Smlouva o poskytnutí péče o dítě
  • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
  • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte
  • Potvrzení o zaměstnání, studiu, OSVČ, případně z ÚP
 

Ke krátkodobému hlídání dětí je potřeba vyplnit:

  • Evidenční list dítěte včetně prohlášení o vyzvedávání
  • Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte