Program dne

V průběhu dne děti vystřídají různé aktivity. Aktivity jsou zařazeny tak, aby se děti mohly na každou aktivitu plně soustředit. Program dne je přizpůsoben ročnímu období, aktuálnímu počasí, nadcházejícím svátkům (Velikonoce, Vánoce) a zajímavým událostem. Děti se setkají i s výlety do přírody, zájmových center, divadel a jinými kulturními zážitky. O výletech budou rodiče informováni v dostatečném předstihu.

 

Následující program dne Vám přiblíží, jak vypadá běžný den u nás ve skupině.

 

Denní provoz DS:

Od 7:00 hodin do 16:00 hodin

 

7.00 – 8.30

Ranní příchod dětí, volné spontánní hry a tvořivé činnosti, úklid

8.30 – 9.00

Hygiena, společná dopolední svačina

9.00 – 10.00

Hygiena, ranní kruh, pohybová a hudební chvilka, didaktické, řízené činnosti a prožitkové činnosti

10.00 – 11.00

Pobyt venku, volné hry a nabídka venkovních aktivit

11.00 – 12.00

Hygiena, příprava na oběd, oběd

12.00 – 14.30

Hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, postupné vstávání, tiché, klidné aktivity, hygiena

14.30 – 15.00

Odpolední svačina, individuální péče

15.00 – 16:00

Rozcházení dětí, volné spontánní hry, tvořivé činnosti ve třídě, úklid

   

Provoz je celoroční, o prázdninách je podle zájmu zúžený.