Odborná knihovna Paventia o.s.

Knihy lze vypůjčit v kanceláři Paventia o.s.,Latrán 55,Český Krumlov
Nabízíme náhradním rodinám či zájemcům o NRP možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se problematiky NRP, výchovy dětí, psychologie, pediatrie apod..
 

Pro zapůjčení knih je nutná registrace a zaplacení ročního poplatku 50,- Kč ( možno v kanceláři Paventia o.s., při první výpůjčce), který slouží na rozšíření knihovny.  Od poplatku jsou osvobozeni klienti, kteří podepsali smlouvu o výkonu pěstounské péče s OSPOD MěÚ Český Krumlov .
 

Seznam knih
 

Matějček Zdeněk

Po dobrém, nebo po zlém?

Matějček Zdeněk

Psychická deprivace v dětství

Matějček Zdeněk

Nevlastní rodiče a nevlas.děti

Matějček Zdeněk

Krizové situace v rodině očima dítěte

Jiří Dunovský

Sociální pediatrie

Caroline Archerová

Dítě v náhradní rodině

Dagmar Zezulová

Pěstounská péče a adopce

Albín Škoviera

Dilemata náhradní výchovy

Matějček Zdeněk

Praxe dětského psychologického poradenství

Dagmar Zezulová

Domov je místo, odkud tě nevyhodí...ani když vyrosteš

Dana Krejčířová; Josef Langmeier

Vývojová psychologie

Jiřina Prekopová

Malý tyran

Hana Konečná

Na cestě za dítětem

Sobotková, Irena

Psychologie rodiny

Denisa Prošková

Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství

Oldřich Matoušek; Hana Pazlarová

Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny

Eva Fryjaufová

Naučte své dítě efektivnímu učení

Sylva Bártlová; Stanislav Matulay

Sociologie zdraví, nemoci a rodiny

Jana Dáňová; Jitka Částková

Očkování v České republice

Gianfranco Trapani

První pomoc a zdraví dítěte

Pavel Kopřiva; Jana Nováčková

Respektovat a být respektován

Pavel Říčan; Dana Krejčířová

Dětská klinická psychologie

Panajotis Cakirpaloglu

Úvod do psychologie osobnosti

Šárka Miková; Jirina Stang

Typologie osobnosti u dětí

pracovní listy

Když dětem nejde čtení 1

Petra Kunze; Catharina Salamander

Malé děti potřebují rituály

Tamara Cenková

Psychologem svým dětem

Eric Schopler; Robert Reichler

Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami

Richard Jedlička

Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie

Věra Pokorná

Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování

Zdeněk Šimanovský

Hry pro rozvoj zdravé osobnosti

Jaroslava Škvorová

Proč zlobím

Zdeněk Martínek

Agresivita a kriminalita školní mládeže

John Bowlby

Vazba

Marina Bernard

Drogová závislost a rodina

John F. Taylor

Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti

Julia Sorensen

Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením

Petra Šanderová

Tělesnost jako významný faktor procesu adopce


Doporučujeme konkrétní knihu rezerovat prostřednictví webových stránek
 

Rezervace knih