Doporučená literatura

 

Matějček Zdeněk Po dobrém, nebo po zlém?
Matějček Zdeněk Psychická deprivace v dětství
Matějček Zdeněk Nevlastní rodiče a nevlas.děti
Matějček Zdeněk Krizové situace v rodině očima dítěte
Jiří Dunovský Sociální pediatrie
Caroline Archerová  Dítě v náhradní rodině
Dagmar Zezulová  Pěstounská péče a adopce
Albín Škoviera  Dilemata náhradní výchovy
Matějček Zdeněk Praxe dětského psychologického poradenství
Dagmar Zezulová  Domov je místo, odkud tě nevyhodí...ani když vyrosteš
Dana Krejčířová; Josef Langmeier Vývojová psychologie
Jiřina Prekopová Malý tyran
Hana Konečná Na cestě za dítětem
Sobotková, Irena Psychologie rodiny
Denisa Prošková Štěstí, neštěstí, láska, pěstounství
Oldřich Matoušek; Hana Pazlarová Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny
Eva Fryjaufová Naučte své dítě efektivnímu učení
Sylva Bártlová; Stanislav Matulay Sociologie zdraví, nemoci a rodiny
Jana Dáňová; Jitka Částková Očkování v České republice
Gianfranco Trapani První pomoc a zdraví dítěte
Pavel Kopřiva; Jana Nováčková Respektovat a být respektován
Pavel Říčan; Dana Krejčířová Dětská klinická psychologie
Panajotis Cakirpaloglu Úvod do psychologie osobnosti
Šárka Miková; Jirina Stang Typologie osobnosti u dětí
pracovní listy Když dětem nejde čtení 1
Petra Kunze; Catharina Salamander Malé děti potřebují rituály
Tamara Cenková  Psychologem svým dětem
Eric Schopler; Robert Reichler Strategie a metody výuky dětí s autismem a dalšími vývojovými poruchami
Richard Jedlička Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie
Věra Pokorná Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování
Zdeněk Šimanovský Hry pro rozvoj zdravé osobnosti
Jaroslava Škvorová Proč zlobím
Zdeněk Martínek Agresivita a kriminalita školní mládeže
John Bowlby Vazba
Marina Bernard Drogová závislost a rodina
John F. Taylor Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti
Julia Sorensen Vyrovnávání se dítěte se ztrátou a odloučením
Petra Šanderová Tělesnost jako významný faktor procesu adopce