Nejčastější otázky a odpovědi

Nejsme manželé, můžeme adoptovat dítě?

Dítě může být svěřeno pouze do společné péče manželů. Nicméně je možné, aby si žádost o svěření do péče podal jednotlivec se souhlasem životního. Partnera. Následně budete muset doložit Vy i Váš partner všechny potřebné doklady a projít odborným posouzením, zda máte všechny předpoklady pro přijetí dítěte do péče. Posouzeni budete oba dva, dítě však bude moci být nakonec svěřeno pouze jednomu z vás.

Může o svěření dítěte do náhradní rodinné péče žádat svobodný člověk, bez partnera?

Podat žádost o svěření dítěte do náhradní rodinné péče má možnost i samotná žena nebo muž. Je nutné si uvědomit, že za ideální je stále považována úplná rodina, ve které je zastoupena mužská role otce a ženská role matky. Z tohoto důvodu je možné, že jako samo žadatel budete na svěření dítěte čekat o něco déle, než některé manželské páry.

Má délka manželství žadatelů vliv při posuzování žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče?

Pro řádnou výchovu je důležitá stabilita manželských vztahů a rodinného prostředí. Při posuzování je přihlíženo nejen k délce trvání manželství, ale i k délce společného soužití partnerů před uzavřením manželství. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme k Vaší žádosti doložit délku společného soužití například společnou nájemní smlouvou, dobrozdáním sousedů, starosty obce apod.

Je nějaké věkové omezení pro žadatele o NRP?

Žadatel o NRP musí být starší 18 let. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, v ustanovení § 65 říká, že mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl. Za tento přiměřený věkový rozdíl je zpravidla považován ten, který není menší než 20 let a není větší než 40 let. Vždy se však k posouzení případného konkrétního svazku přistupuje zcela individuálně. Stejně tak je to v případě pěstounské péče.


Průvodce náhradní rodinnou péčí

Další potřebné informace naleznete v průvodci náhradní rodinnou péčí vydaném MPSV.

 Pruvodce_pro_nahradni_rodinnou_peci_.pdf (843,8 kB) 

Anketa

Našli jste informace, které jste hledali?

ANO (78)
9%

NE (45)
5%

JEN ČÁSTEČNĚ (725)
85%

Celkový počet hlasů: 848