Bio-psycho-sociální potřeby dítěte

Bio-psycho-sociální potřeby dítěte

Vývoj osobnosti člověka

Osobnost člověk se skládá z několika vrstev, nebo chcete-li dimenzí.  Tato teorie nám umožňuje vnímat člověka celostně – uceleně.

                                                                                                                                             Superego

Řídí se principem dokonalosti: „chce“ být dokonalé z hlediska společnosti a působí vědomě i nevědomě. Vzniká působením výchovy, neboli okolí, které na nás má vliv a snaží se nás civilizovat do standardů společnosti, ve které vyrůstáme. Prahne po ideálech a nutí osobnost snažit se jich dosáhnout. Je naší zažitou vnitřní morálkou, neboli svědomím. V dnešní moderní psychologii se již pojem superego nepoužívá a nahradilo ho prostě ego, které však podle Freuda existuje také a má vlastní význam.

                                                                                                                                             Ego

Pojem ego, neboli „já“, se řídí principem reality a vyrovnává působení složky sociální (superego) a pudové (id), je vědomé i předvědomé, a výsledkem jeho činnosti je naše chování. Jde o racionální složku, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot. Její protivahou je stále Id.                 

                        ID

Je složkou vrozenou -funguje v oblasti podvědomí,  bez výjimky iracionálně. „Idem v akci“ můžeme označit novorozence. Může jít o základní podmínky nezbytné pro přežití, intenzivní až po potřeby vlastní lidem coby vyšším společenským bytostem.