E-learning neboli on-line kurzy

E-learning je druh vzdělávání, jehož účastníci se učí samostatně za pomoci počítače, tabletu nebo chytrého telefonu v předem připraveném prostředí. Pro e-learning je obvyklý vysoký stupeň interaktivity a může mít zábavnou formu. Největší předností elektronického vzdělávání jsou výrazné úspory nákladů oproti prezenčním školením.

 

E-learning je v podstatě jakékoli využívání elektronických, materiálních a didaktických prostředků k efektivnímu dosažení vzdělávacího cíle s tím, že je realizován zejména/nejenom prostřednictvím počítačových sítí.

 

Paventia z.s. je poskytovatelem e-learningových kurzů již od roku 2013. Po tuto dobu jsme díky mnoha studentům a jejich zpětné vazby získali zkušenosti, díky kterým Vám můžeme poskytnout tento druh vzdělávacích aktivit v rámci zvyšování odborných kompetencí pro osoby pečující a v evidenci v souladu s ust. § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012.

 

Jak funguje on-line kurz:

E-learning je učební proces nebo zkušenost získaná prostřednictvím technologií, jako jsou počítače, tablety nebo chytrý telefon. On-line vzdělávání může být velmi interaktivní a zábavné. Každý „student“ dostane své uživatelské přístupy (jméno a heslo), k samotnému kurzu se klient přihlásí na webové stránce https://paventiaos.c6.us1.netventic.net/login , kdykoli dle své potřeby.

Princip je obdobný jako u emailu, každý „student“ má svůj vlastní studijní profil. Administrátor má přehled o jeho pokrocích v kurzu. Samotný kurz je členěn do kapitol a zakončen orientačním testem. Po přečtení kapitoly musí klient potvrdit její přečtení, pokud takto neučiní, aplikace ho nepustí dále. Po ukončení kurzu bude vystaven evidovaný a číslovaný certifikát.  Závěrečný test má prověřit nabyté znalosti a minimalizovat možnost udělení certifikátu klientu, který nevěnoval studiu adekvátní čas a pozornost. Klient má možnost během kurzu komunikovat s lektory prostřednictvím diskusního fóra a chatu. Jedná se o interaktivní on-line kurzy.