Odborná knihovna Paventia z.s.

Knihy lze vypůjčit v kanceláři Paventia z.s.,Latrán 55,Český Krumlov.  Nabízíme náhradním rodinám či zájemcům o NRP možnost zapůjčit si odbornou literaturu týkající se problematiky NRP, výchovy dětí, psychologie, pediatrie apod..
 

Pro zapůjčení knih je nutná registrace a zaplacení ročního poplatku 50,- Kč ( možno v kanceláři Paventia z.s., při první výpůjčce), který slouží na rozšíření knihovny. Od poplatku jsou osvobozeni klienti, kteří podepsali smlouvu o výkonu pěstounské péče s OSPOD MěÚ Český Krumlov a Kaplice.