Vzdělávání - prezenční forma

Paventia z.s.  má pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

  • Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou [§ 11 odst. 1 písm. c)].
  • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku [§ 31 a 32].
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče [§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)].
  • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo  jiných problémů souvisejících s péčí o dítě [§ 11 odst. 1 písm. a)].
  • Převzetí zajišťování příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny [§ 19a odst. 1 písm.c)], kterou jinak zajišťuje krajský úřad (§ 11 odst. 2), provádění příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče.
  • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b.
  • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče (§ 47b), při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.

 

Na základě shora uvedeného rozsahu pověření Paventia z.s. nabízí školení prezenční formou ke zvyšování odborných kompetencí pro osoby pečující a v evidenci dle § 47a odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., Zákona o sociálně - právní ochraně dětí a upravené prováděcí vyhláškou č. 473/2012

 

  1. Přednášky: je možné zajistit v prostorech objednavatele či zajištění v prostorch pronajatých dodavatelem, přednáška doplněna prezentací a možnosti osobní konzultace s lektorem. (časová dotace 8 hodin/den). Cena zahrnuje: odměnu lektorů, studijní materiály, lehké občerstvení během přednášky, administrativní zpracování (prezenční listina, certifikáty) a technické vybavení.

          

             Cena: 200,-Kč / hodina / osoba (minimální počet 10 osob, maximální počet 25 osob)

 

  1. Pobytová školení – víkendový pobyt: zajištění komplexního školení s hlídáním dětí (respitní péče) a doprovodným programem. Zajištění pobytu v okolí Prahy (Středočeský kraj), okolí Lipna, Český Krumlov, České Budějovice, Kaplice (Jihočeský kraj), Liberce (Liberecký kraj), Jihlava, Humpolec (kraj Vysočina), Pardubice (Pardubický kraj). Cena zahrnuje: ubytování, plná penze, studijní materiály, lektoři: adiktolog, psychoterapeut, sociální pracovník, možnost osobní konzultace s lektory, hlídání dětí po dobu přednášek zajištěno odborným personálem, doprovodný program pro děti i dospělé. Časová dotace školení činí 24 hodin.

 

            Cena školení: 5000,-Kč / dospělá osoba, dítě ve věku 14 let a výše

                                  4000,-Kč/ dítě ve věku 6-14 let

                                  3000,-Kč/ dítě ve věku 2-6 let

                                  dítě do 1 roku zdarma

 

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: info@paventia.cz