Mediační centrum Paventia z.s.

ALTERNATIVNÍ MOŽNOST ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

Mediace je  mimosoudním řešením vašeho sporu, které je rychlé, efektivní, úsporné a především trvalé. Pomoci mediátora strany spor vyřeší, aniž je nutné podávat žalobu k soudu, a to vždy ke spokojenosti všech zúčastněných a za jejich plného souhlasu.

 

Je to metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktu, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Mediační dohoda je založena na potřebách a možnostech stran.

 

Průměrné soudní řízení v ČR trvá okolo 560 dnů a je také velmi drahé.

 

Mediátoři Mediačního centra Paventia z.s.:

  • Mgr. Marie Hlušková, vyškolený mediátor, je držitelkou osvědčení FORARB, Mediation, ADR, Arbitration

Kontaktujte nás

Mediační centrum Paventia z.s.