Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do nové rodiny a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přechodu dítěte.

Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Díky metodě My Backpack mohou děti o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči.

Samo dítě vytváří svůj vlastní příběh, mluví o svých pocitech. Metoda má jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém, tzn. dítě vypráví svůj příběh prostřednictvím káčátka, vypráví to za něj a ne za sebe.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přechodu z původní do nové rodiny prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Je to metoda vyvinutá ve spolupráci s dětmi a pro děti, dětem i dospělým se líbí a mají z práce s ní radost.

Je to metoda, která zohledňuje vnímání a prožívání dětí a rozumí jim.

Základem práce s metodou je příběh káčátka, které musí odejít z původní rodiny do rodiny nové. Animovaný příběh, který dětem pomáhá káčátko a jeho situaci pochopit a vžít se do ní, začíná ve chvíli, kdy si káčátko balí batůžek a stěhuje se do domu, ve kterém bydlí pejskové. Každé dítě získává své vlastní káčátko – maňáska, které se stává jeho kamarádem s vlastním jménem a příběhem. Při následné individuální práci s dítětem a interaktivním počítačovým programem dítě vytváří s pomocí dospělého příběh o putování svého vlastního káčátka. Program umožňuje příběh vytisknout do podoby knížky, kterou si dítě podle svých přání dále vybarvuje a dotváří. Knížka dítě doprovází jeho dalším životem a stává se významným, zároveň přímo dítětem vytvořeným, materiálem pro práci s jeho životním příběhem a jeho minulostí. Vytvoření uceleného životného příběhu dítěte je důležité pro rozvoj jeho identity, napomáhá k jeho zakotvení v životě a k vytváření uspokojivých mezilidských vztahů.

 

Metoda je jedinečná v tom, že je to samo dítě, které vytváří svůj vlastní příběh o umístění mimo původní rodinu. Metoda vede dítě ke schopnosti mluvit o svých pocitech, rozpoznávat je a rozumět jim. Takový přístup k dítěti a k práci s ním prohlubuje a obohacuje obraz dítěte o sobě samém a přispívá k rozvoji jeho sebedůvěry.

Metoda je také jedinečná v tom, že umožňuje dítěti bezpečným a řízeným způsobem znovu prožít traumatické zkušenosti, zvládnout je a uzdravit se.

Speciálně pro děti vyvinuté materiály a techniky My Backpack se líbí dětem i dospělým. Nadchnou je pro práci a zmírňují strach z tématu, které často vyvolává nejistoty či obavy na straně pěstounů a kterému se často jak děti, tak pěstouni právě kvůli nejistotám a strachu vyhýbají.

Metoda je bezpečná tím, že nabízí jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém (dítě promítá svůj příběh do maňáska a může mluvit přímo „jím, maňáskem“). Také práce s počítačem umožňuje sedět vedle sebe - nikdo není výš ani níž a mizí zaběhnutá hierarchie dospělý – dítě. Při práci je možné zcela se vyhnout očnímu kontaktu s dítětem a předejít mnoha způsoby jeho případné retraumatizaci.

Je to metoda, v níž nás vede dítě -  Provází nás příběhem káčátka, ve kterém může cokoliv změnit, „vylepšit“, opravit… A provází nás také svými pocity a potřebami.

Kromě již zmíněného maňáska pracuje metoda také s interaktivním počítačovým programem, knížkou o káčátku a také s emočními kartami, které umožňují další práci s emocemi dle potřeb dítěte.

 

zdroj a více informací naleznete na: www.mybackpack.czVíce zde: https://www.paventia.cz/sluzby-paventia-z-s/my-backpack/

My Backpack

 

Metoda My Backpack byla vyvinuta v Holandsku jako podpůrný nástroj pro práci v oblasti náhradní rodinné péče. Metoda pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z původní rodiny do rodiny nové. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do nové rodiny a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přechodu dítěte.

 

Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Díky metodě My Backpack mohou děti o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči.

Samo dítě vytváří svůj vlastní příběh, mluví o svých pocitech. Metoda má jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém, tzn. dítě vypráví svůj příběh prostřednictvím káčátka, vypráví to za něj a ne za sebe.

Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přechodu z původní do nové rodiny prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

 

Je to metoda vyvinutá ve spolupráci s dětmi a pro děti, dětem i dospělým se líbí a mají z práce s ní radost.

Je to metoda, která zohledňuje vnímání a prožívání dětí a rozumí jim.

 

Základem práce s metodou je příběh káčátka, které musí odejít z původní rodiny do rodiny nové. Animovaný příběh, který dětem pomáhá káčátko a jeho situaci pochopit a vžít se do ní, začíná ve chvíli, kdy si káčátko balí batůžek a stěhuje se do domu, ve kterém bydlí pejskové. Každé dítě získává své vlastní káčátko – maňáska, které se stává jeho kamarádem s vlastním jménem a příběhem. Při následné individuální práci s dítětem a interaktivním počítačovým programem dítě vytváří s pomocí dospělého příběh o putování svého vlastního káčátka. Program umožňuje příběh vytisknout do podoby knížky, kterou si dítě podle svých přání dále vybarvuje a dotváří. Knížka dítě doprovází jeho dalším životem a stává se významným, zároveň přímo dítětem vytvořeným, materiálem pro práci s jeho životním příběhem a jeho minulostí. Vytvoření uceleného životného příběhu dítěte je důležité pro rozvoj jeho identity, napomáhá k jeho zakotvení v životě a k vytváření uspokojivých mezilidských vztahů.

 

Metoda je jedinečná v tom, že je to samo dítě, které vytváří svůj vlastní příběh o umístění mimo původní rodinu. Metoda vede dítě ke schopnosti mluvit o svých pocitech, rozpoznávat je a rozumět jim. Takový přístup k dítěti a k práci s ním prohlubuje a obohacuje obraz dítěte o sobě samém a přispívá k rozvoji jeho sebedůvěry.

 

Metoda je také jedinečná v tom, že umožňuje dítěti bezpečným a řízeným způsobem znovu prožít traumatické zkušenosti, zvládnout je a uzdravit se.

 

Speciálně pro děti vyvinuté materiály a techniky My Backpack se líbí dětem i dospělým. Nadchnou je pro práci a zmírňují strach z tématu, které často vyvolává nejistoty či obavy na straně pěstounů a kterému se často jak děti, tak pěstouni právě kvůli nejistotám a strachu vyhýbají.

 

Metoda je bezpečná tím, že nabízí jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém (dítě promítá svůj příběh do maňáska a může mluvit přímo „jím, maňáskem“). Také práce s počítačem umožňuje sedět vedle sebe - nikdo není výš ani níž a mizí zaběhnutá hierarchie dospělý – dítě. Při práci je možné zcela se vyhnout očnímu kontaktu s dítětem a předejít mnoha způsoby jeho případné retraumatizaci.

 

Je to metoda, v níž nás vede dítě -  Provází nás příběhem káčátka, ve kterém může cokoliv změnit, „vylepšit“, opravit… A provází nás také svými pocity a potřebami.

 

Kromě již zmíněného maňáska pracuje metoda také s interaktivním počítačovým programem, knížkou o káčátku a také s emočními kartami, které umožňují další práci s emocemi dle potřeb dítěte.

 

zdroj a více informací naleznete na: www.mybackpack.cz


Vyškolený sociální pracovník Paventia z.s. -  Bc. Daniela Cimlová, DiS.,