Asistovaný kontakt (setkávání), asistované předávání a poradenství

V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí Krajským úřadem Jihočeského kraje poskytuje Paventia z.s. služby pro osoby pečující a osoby v evidenci a další osoby, kteří mají zájem o setkávání se s dítětem svěřeným do náhradní rodinné péče.

 

V rámci této služby zajišťujeme:

 

 


Asistované předání se zásadně liší od Asistovaného setkání v tom, že při asistovaném předávání dochází pouze k předání dítěte mezi rodiči za asistované podpory pracovníků, zatímco při asistovaném setkávání "kontaktu" dochází k asistovanému setkání dítěte s rodičem, které trvá zpravidla 60 - 100 minut.