Asistované předávání

Asistované předání funguje na podobném principu jako asistovaný kontakt – setkávání. Jedná se o stav, kdy je dítě předáváno jedním rodičem či osobou pečující druhému rodiči či osobě pečující (či jinými osobami dítěti blízkými). Není časově tak náročné jako asistovaný kontakt.

 

Rodič, osoba pečující, soud nebo OSPOD, požádá o provedení asistence při předání zejména kvůli potížím, které nastávají při předání dítěte z péče jednoho rodiče/osoby pečující druhému. Je monitorovaný pouze samotný akt předání, ne celý průběh setkání druhého rodiče s dítětem na rozdíl od asistovaného kontaktu.

 

Asistované předání má také dvě funkce.

 

První možná funkce je funkce sociálně-diagnostická, kdy asistent monitoruje, jak probíhá předání a komunikace rodičů. Má snahu nikterak nezasahovat, pokud to nezbytně nežádá situace. Tu musí vyhodnotit asistent podle aktuálního stavu.

 

Druhou možnou funkcí je sociálně-terapeutická, kdy má asistent podporovat hladký průběh předání. Aktivně zasahuje, aby podpořil komunikaci rodičů vůči sobě navzájem, a i rodičů vůči dítěti.

 

Cílem asistovaných předání je, aby byl dítěti poskytnut co nejpřirozenější, klidný a nefrustrující způsob přechodu od jednoho rodiče k druhému nebo kontakt s jedním z nich. Dítěti by měla přítomnost odborníků pomoci se zvládáním a vyrovnáním vztahových a emočních konfliktů a rodičům by měla poskytnout pomoc a podporu při prosazování jejich práv a hájení jejich zájmů.

 

Pokud asistenci nařídí soud, pracovník Paventia z.s. si vyjasní cíle jak z hlediska soudu, tak i ze strany rodičů. Nejčastější cíle jsou: zvýšení rodičovské kompetence druhého rodiče, zlepšení vztahu dítěte s rodičem, získání zkušeností s nekonfliktním setkáním, poskytnutí bezpečného prostředí (jak emocionálního, tak fyzického), zvýšení důvěry mezi rodiči a zmírnění vzájemného nepřátelství, prodloužení doby dítěte strávené s druhým rodičem a především dosažení stádia, kdy už nebude potřeba asistovaného předání.

 

Podporování a monitorování předání se zaměřuje na tyto oblasti:

- komunikace mezi rodiči;

- komunikace rodičů s dítětem;

- komunikace dítěte s rodiči;

- komunikace dítěte a rodičů s pracovníkem - odborníkem;

- rodičovské kompetence každého rodiče;

- jiné situační prvky (atmosféra situace, připravenost atd.).

 

Podmínky přípravy a podmínky realizace jsou obdobné – viz. asistovaný kontakt.

 

Asistované kontakty a předávání v Paventia z.s. jsou poskytovány dle volné kapacity služby.

Nabídka je poskytována klientům náhradní rodinné péče, kteří s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, zcela zdarma.

 

Pro zájemce, kteří s námi nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, spolupráci nabízíme po individuální domluvě v součinnosti s jejich doprovázející organizací.