Rodinná konference

 

Jsme jednou z organizací, u které můžete objednat Rodinnou konferenci. Jedná se o nový přístup v práci s ohroženou rodinou. Tento model vychází z principu ponechání odpovědnosti za vlastní situaci na rodině jako takové.

Metoda přináší postupy, které umožňují aktivizovat vlastní rozhodování a zdroje vedoucí k řešení. Podporuje a zplnomocňuje rodinu v tom, aby si v první fázi řešení svého problému uměla pomoci sama a využila k tomu to nejpřirozenější – sílu, možnosti a zdroje celé rodiny a širšího okolí, využívá tak přirozených vazeb v komunitě.

Rodinnou konferenci u nás může objednat pracovník SPOD, ale i přímo příslušník rodiny.

Máte zájem o více informací?

Neváhejte se na nás obrátit:

krajský administrátor rodinných konferencí:

Mgr. Marie Hlušková

Paventia z.s.

e-mail: hluskova@paventia.cz