Odborné poradenství v AK

Asistovaný kontakt nebo asistované předávání si vyžaduje odbornou znalost problematiky, jak vyplývá z předcházejícího odkazu

Asistovaný kontakt / asistované předávání.

 

Náš odborný pracovník Vám poradí kdy a jak můžete využít asistovaných služeb v Paventia z.s. 

 

Asistované služby mohou být poskytovány na základě vlastní žádosti rodiče (jiné osoby dítěti blízké), rozsudku soudu, či doporučení OSPOD (odbor sociálních věcí). V obou typech služeb uzavíráme v průběhu prvního setkání písemnou dohodu, ve které jsou uvedena předem dohodnutá pravidla a průběh služby – viz. asistované kontakty a předávání.

 

Služby poskytujeme v prostorách Paventia z.s. Latrán 55 Český Krumlov převážně v pracovní dny, po individuální domluvě i o víkendu.

 

Právo rodiče na styk s jeho nezletilým dítětem je základním právem, díky němuž může uplatňovat svá práva a povinnosti, které plynou z rodičovské odpovědnosti. Především však jde i o právo dítěte, které má nárok na to znát své rodiče a právo na jejich péči. Toto právo je definované v čl. 7. odst. 1 Úmluvy o právech dítěte.

Další úmluvou upravující kontakt dítěte s rodičem je Úmluva o styku s dětmi z roku 2005, která volně navazuje na Úmluvu o právech dítěte. Jedná se o nejkomplexnější úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem. Je zde uvedeno, že dítě má právo na pravidelný styk s oběma rodiči, ale lze jej omezit či vyloučit tam, kde je to nezbytné a v nejlepším zájmu dítěte. Rodič, kterému není svěřeno dítě do péče, má právo na pravidelné informace o něm. V případě, že je ke kontaktu dítěte s rodičem nutný dohled, je možné uskutečnit kontakt s dohledem nebo zvolit jinou formu styku dítěte s rodičem. Je zde možnost i styku realizování tam, kde jsou rodinná pouta s osobami jinými, než je rodič, pokud to vyžadují zájmy dítěte.