Nabídka facilitace případové konference

Organizacím, které pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, nabízíme vedení případových konferencí nezávislým facilitátorem.

Nabízíme:

 • pomoc s organizací případového konference
 • facilitaci případového setkání na vašem pracovišti
 • organizaci a facilitaci případové konference na zakázku v prostorách organizace Paventia z.s.

 

Cena za facilitace případových konferencí činí 1 500,-Kč v býv. okrese Český Krumlov. Mimo tento region 1500,-Kč + cestovné.

 

Facilitaci případových konferencí se v týmu Paventia z.s. věnují Mgr. Marie Hlušková

vyškolení facilitátoři v Rozum a Cit z.s. - viz. tabulka facilitátorů.

 

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@paventia.cz  -  či telefonicky na čísle +420 777 104 136.

 

role v Případové konferenci (dále jen PK)

Svolavatel PK – pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), pracovník doprovodné organizace v rámci doprovázení pěstounských rodin, popřípadě člen rodiny či osoba rodině blízká, či další odborníci (škola, ústavy atd.... Rozhoduje o svolání případové konference. 

 

Organizátor PK – pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) nebo pracovník neziskového sektoru - doprovodné organizace v rámci doprovázení pěstounských rodin, který je svolavatelem určen.

 • Zve a motivuje každého účastníka PK
 • Informuje o průběhu a cíli PK
 • Připravuje dítě na případovou konferenci a zajišťuje spolu s ním, s rodičem, jeho podpůrnou osobu
 • Zajišťuje prostor pro její konání
 • Poptává nestranného facilitátora a zajištuje, kdo bude celou případovou konferenci zapisovat (tzv. zapisovatel).
 • Rozesílá pozvánky.

 

Svolavatel a organizátor může být stejná osoba.  

 

Facilitátor PK – vyškolený specialista na facilitaci případových konferencí.

 • osoba, která vede (moderuje) celé setkání, je zodpovědná za průběh případové konference
 • dbá na pravidla (tedy na bezpečí všech zúčastněných, tedy celé PK)
 • je nestranný, se situací v rodině není seznámen
 • zajišťuje si zapisovatele PK

 

Zapisovatel PK - osoba, která vytváří zápis z případové konference.

 • V průběhu případové konference vytváří zápis
 • Zápis rozesílá všem účastníkům i pracovníkovi OSPOD.

 

 

Paventia z.s. zajišťuje svolávání, organizování, facilitování a zapisování PK. 

V případě, že nemůže Paventia z.s. zaručit nestranného facilitátora (moderátora), předáváme kontakt na jiného vyškoleného facilitátora PK.