rok 2019

jednotlivé kurzy

(zvýhodněný balíček - 24 hodin - cena 6.000,-Kč)

 

 

Rok 2019

 

Hra jako lék

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Hra jako lék

kurz seznamuje účastníky se základními informacemi o terapii hrou. Terapie hrou je určená pro děti od 2 do 8 let. Příklady dobré praxe můžeme uvést pří terapii u dětí trpící úzkostí, depresemi, reakcí na trauma, bázlivostí, problémy s navázáním vrstevnických a přátelských kontaktů, školní problémy, enuréza, zmírnění agresivního chování, pokroky v emocionálním prožívání dětí, zneužívaných a zanedbávaných dětí, korekce řečových těžkostí, zlepšení školních výkonů dětí s poruchami učení 6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2019

 

Stanovování hranic dítěti

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Stanovování hranic dítěti

Když děti nemají jasné a pevné hranice, ztrácejí pocit bezpečí. Když zjišťují, že hranice někdy platí a jindy tak docela ne, vyvolává to v nich nejistotu a úzkost a odpovědí na to může být i agresivní chování. Rozdíl mezi demokratickou a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo vše dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby se stanovují pravidla a hranice chování. 6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2019

 

Trestní odpovědnost dětí a mladistvých

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Trestní odpovědnost dětí a mladistvých

Dopustí-li se osoba mladší osmnácti let trestného činu, platí pro ni zvláštní režim, který je upraven v zákoně o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. Dle tohoto zákona se rozlišují mladiství. 6 hodin    2.000,-Kč

 

 

Rok 2019

 

Efektivní komunikace

Název kurzu anotace    časová dotace kurzu cena kurzu

Efektivní komunikace

Cílem kurzu je, aby se účastníci seznámili s negativními projevy při komunikaci s dětmi, poznali techniky efektivní komunikace a naučili se je v komunikaci s dětmi využívat. Účastníci se během kurzu seznámí s různými výchovnými styly a naučí se vyhodnotit, jaký dopad má konkrétní výchovný styl při komunikaci s dětmi. 6 hodin    2.000,-Kč